Lions Clubs International - Piiri 107-A

Hauskasti eteenpäin - Roligt framåt

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

107 a logo ei varjoa

Kerro palvelustamme - Berätta om vår service

 

 

lionlogo 2c Eivarjoa

Jääkö palvelusta mitään käteen?

Olen saanut syksyn mittaan toistuvasti kuulla yllä olevan kysymyksen niiltä henkilöiltä, joita olen puhu-nut mukaan Lions toimintaan. Ensin mietin kysymystä ehkä hieman loukkaantuneena. Ajattelin: ”Onko kuva Leijonista tosiaankin sellainen, että teemme palvelutyötämme vain rahan vuoksi?”. Sitten ym-märsin, että ihmiset arvostavat omaa aikaansa yli kaiken ja osallistumisesta pitää jäädä kokemus, joka lisää olemisemme arvoa.

Mielestäni Lions tuotteemme on paremmassa kunnossa, kuin miltä nopeasti laskeva jäsenmäärämme näyttää. Nyt kai kysymys on enää siitä, uskallammeko ja osaammeko markkinoida tuotettamme – kertoa palvelustamme.

Ei kaikille kohtaamillemme ihmisille riitä aikansa korvikkeeksi palvelutyöstä saatava hyvä mieli, tasa-arvon tai oikeudenmukaisuuden lisääntyminen. Monelle kuitenkin riittää. Miksemme siis kysy heitä mukaan palvelemaan?

Pyydän erityisesti klubivirkailijoita tekemään tulevissa kokouksissa klubinsa jäsenille kysymyksen: ”Olemmeko kertoneet palvelustamme ja olemmeko pyytäneet muita mukaan?”.

Tätä kirjoittaessani olen oppilaana Lionkouluttajien virallisessa pätevöitymisohjelmassa. Istun hotelli-huoneeni pöydän ääressä ja katson tietokoneen näytön lisäksi sen takana olevaan peiliin. Peili antaa usein oikean, mutta myös armottoman vastauksen kysymyksiimme.

Viestien tulva klubien suuntaan on jatkuva ja kuten huomaatte, en itse ole sitä aktiivisesti kasvattanut. Edellinen kirjeeni tuli teille syyskuussa. Tulette kuitenkin lähiaikoina saamaan useita viestejä niin pää-majasta, liitolta kuin piiriltäkin.

 
Ammentakaa niistä ideoita klubinne palveluun. Joulukortit ja nuorisoar-vat ovat juuri nyt yhteistä ja yhdessä päättämäämme palvelua. Tammikuu tuo mukanaan kirkkopyhät, Lions Quest illan ja keskitalven kiireet.

Tammikuun 15. mennessä klubien tulee myös anoa tulevan kauden piirikilpailujen järjestämisoikeutta sekä ilmoittaa piirikuvernööri- ja varapiirikuvernööriehdokkaansa tai asiansa, jonka se haluaa käsiteltä-väksi piirikokouksessa. Lukekaa näiltä osin piirin ohjesääntö kotisivulta ja noudattakaa sitä.

Etsikää kiitos palvelullemme uusia tapoja ja käyttäkää esim. Aarne Ritari -säätiön apurahoja voimis-taaksenne palvelunne vaikutusta. Muistakaa, että kaiken palvelun ei tarvitse olla klubin omaa vaan yhteistyön kautta palvelumme arvo lisääntyy. Voihan se arvonlisäys olla myös Leijonien kansainväli-sen säätiön avuksi suunnattu taloudellinen apu Melvin Jones lahjoituksen kautta tai vaikkapa vapaaeh-toisuus ihan jonkun muun toimijan tapahtumassa. Jälkimmäisen tavan innostaessa kannattaa ottaa yhteys PDG Juhani Nyyssöseen ja kysyä mitä Salon suunnassa voisi tehdä valtavassa lentopallon suurtapahtumassa ensi kesänä.

Tätä allekirjoitettaessa olemme tehneet MyLionin tilaston mukaan 10506 tuntia palvelutyötä ja palvel-leet yhteensä 22094 ihmistä.

Lontoossa 7.12.2019

Heikki MäkiKerro palvelustamme
Nuorisovaihtoa 2020

Kansainvälisellä Lions-nuorisovaihdolla on jo pitkät perinteet Suomessa. A-piiristä on päässyt vuosittain aktiivisten klubien lähettäminä kymmeniä nuoria tutustumaan eri maiden elämään ja kulttuureihin.

Haku on jälleen käynnistynyt ja nuorisovaihtoon etsitään nyt kaikkien klubien avulla 17-21 -vuotiaita nuoria osallistumaan ensi kesän 3-4 viikon matkoille. Ne koostuvat tyypillisesti perhejaksoista ja kan-sainvälisistä nuorisoleireistä.

 
Matkat ovat ikimuistoisia kokemuksia nuorille.

Lions-nuorisovaihto on kaksisuuntaista. Myös Suomeen leireille saapuville nuorille tarvitaan perhema-joitukset. Hankkimalla isäntäperheen antaa klubi suomalaiselle nuorelle mahdollisuuden päästä vaih-toon, useimmiten vielä toivomaansa maahan. Isäntäperheinä voivat toimia tavalliset perheet, joilla on tarjota nuorelle oma sänky tai huone. Perhejakson pituus vaihtelee 1-3 viikkoon ja sen voi myös jakaa toisten perheiden kesken. Nuoret viihtyvät parhaiten saman ikäisten seurassa, joten tarvittaessa voi ottaa kaksikin nuorta eri maista.

Mukavat muistot Suomesta ovat arvokkaita.


 

PDF ikoni

 

HelpLinkki

Linkit

2014 04 25 SLL palkki LCI bar

LCIF linkkiLions verkkokauppa

Mylci

Jasenrekisteri

Arne Ritari linkki LeotPalkki

Jalopeura linkki

MediakorttiSopimusLinkkipalkki

 

Facebook A-piiri