Lions Clubs International - Piiri 107-A

Hauskasti eteenpäin - Roligt framåt

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Päättäjäisbileet - pysäyttää ajattelemaan

Raision ja Naantalin lioneita yhdistää halu tehdä yhteistyötä ja tukea paikallisesti yhteiskunnan peruspalveluja. Suomi 100v ja Lions-toiminnan 100v -juhlavuotta paikalliset kuusi Lions-klubia kunnioittavat valitsemalla hyväntekeväisyyskohteiksi Vaisaaren, Suopellon ja Maijamäen yläkoulujen oppilaat ja opettajat.

Yhteistyössä koulujen kanssa Vaisaaren yläkoulun oppilaille tarjottiin Martinsalissa 4. ja 5.5.2017 Pop Up –teatterin toteuttamana kuusi näytöstä esityksestä Päättäjäisbileet. Vastaavasti Suopellon koululla 12.5.2017 toteutettiin kolme näytöstä ja Maijamäen koululla 11.5.2017 yksi näytös. Näytelmän sanoma saavutti reilut tuhat nuorta.

Päättäjäisbileet –tarina pysäyttää nuoret ajattelemaan päihteiden käyttöön liittyviä psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia riskitekijöitä. Yhä suurempi osa nuorista on raittiita ja esitys huomioi sen. Toisaalta siinä tuodaan esille myös rajun humalajuomisen riskit kuten alkoholimyrkytys. Eettisenä ja turvallisuuskysymyksenä puhutaan siitä, miten sammunutta kaveria autetaan. Tarina kertoo myös vanhemmista, jotka pitävät huolta nuoristaan ja heidän hyvinvoinnistaan, mutta osaa nuorista ei kukaan odota kotiin. Tällaisissa tilanteissa kaverit ovat hyvin tärkeitä.

Tarina tukee peruskoulun terveystiedon opetussuunnitelmaan sisältyviä teemoja, kuten turvallisuustaitoja, sosiaalisia taitoja sekä tunteiden tunnistamista ja säätelyä.

 
Näytelmän tarkoituksena on ohjata nuoria tekemään tarkoituksenmukaisia ja perusteltuja terveyteen liittyviä valintoja ja päätöksiä. Monologin käsikirjoittaja on väitöskirjantekijä Jenni Helenius.

Kouluille toimitettiin lisäksi jatkokeskusteluja varten ns tukipaketit. Nämä purkukysymykset pohjautuvat tarinassa esiin tuleviin asioihin. Toiminnallisuus ja tarinalliset keskustelunavaukset ovat osoittautuneet toimiviksi. Samalla tuetaan nuorten itsetuntoa ja omaa ajattelua.

Esityksen ydin on se, että mahdollisista sosiaalisista paineista huolimatta jokainen voi itse tehdä päätöksiä, jotka edistävät omaa terveyttä ja hyvinvointia.

Paikalliset Lions-klubit tarjoavat ja rahoittavat vuosittain ylä- ja alakoulun opettajille Lions Quest –koulutusta. Tämä koulutus antaa käytännön työkaluja oppilasryhmien ryhmäyttämiseen ja elämäntaitojen kehittämiseen sekä vähentää syrjäytymistä.


Lisätietoja:
Eija Kesti   Markus Kaustell   Juha Haapakoski
Lions 107 A   Pop up –teatteri   Presidentti
Lohkon puheenjohtaja   Luova tuottaja   LC Rymättylä/Merimasku

Teksti: Työryhmä
Kuvat: Markku Patrikainen

 


 

Finnish (FI)

HelpLinkki

Linkit

VK2021Linkki2014 04 25 SLL palkkiLCI bar

LCIF linkkiLions verkkokauppa

Mylci

Jasenrekisteri

Arne Ritari linkki LeotPalkki

Jalopeura linkki

MediakorttiSopimusLinkkipalkki

 

Facebook A-piiri