Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Merkityksellistä auttamista - Betydande hjälp

KlubienTapahtumatWebinaarilinkki

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

 


 Lionspiiri 107-A:ssa säätiötä edustavat

1. Piirin AR-toimikunta

Pj. ARS-DC, PDG Mikko Torkkeli, LC Turku/Suikkila, puh. 044 5206574

 • avustusanomusten vastaanotto ja puolto (kustannusarvio ja allekirjoitukset kunnossa, kohde sisältää palvelutyötä)
 • ritariksilyönnit ja neuvonta
 • välittää adressitilaukset eteenpäin

Lion Markku Patrikainen, LC Turku/Linna, puh. 0400 280 859

 • toimittaa adressit, ottaa myös tilauksia vastaan

PDG Bo Lindberg, LC Parainen-Pargas

 • yhdyshenkilö ruotsinkielisiin klubeihin

DG Olli Välimäki, LC Raisio/Martinus
1.VDG Hannu Mäenpää, LC Turku/Kupittaa
2.VDG Jari Järvelä, LC Karinainen-Kyrö

Kuvernöörien tehtävä klubivierailujen yhteydessä tiedottaa ja markkinoida.

2. Klubien AR-lionit
 • Huolehtivat ARS-asioista klubissa
 • Tilaavat ja välittävät mm. adresseja
Tuki suomalaiselle lionssäätiölle - Arne Ritari -säätiölle
 • On samalla lahjoitus lionspalveluun.
 • On klubin aktiviteettitoimintaa.
 • Vähintään 200 €:n lahjoitus antaa klubille mahdollisuuden anoa saman toimikauden presidentille sadan prosentin kotimainen klubin presidentinpalkinto.
AR:n adressit
 • Tilaukset parhaiten sähköisesti verkkosivulta tai myös puhelimitse Reino Laine ja Markku Patrikainen.
 • Adressit ovat edullisia (10 €) ja hyvin monipuolisia (sopivat niin onnitteluihin, surunvalitteluihin kuin muunlaiseenkin muistamiseen, koska adressiin kuuluu irrallisia välilehtiä, joita voi muotoilla ja tulostaa joustavasti tarpeiden mukaan.)
 • Klubien kannattaa myös levittää sopiviin paikkoihin tiedotteita siitä, mistä adresseja voi tilata: adresseja voivat käyttää muutkin kuin leijonat!
 • Tavoitteeksi kannattaa ottaa, että jokainen leijona hankkii ainakin yhden adressin!

Piirien välinen adressikilpailu: 12.4.2024 mennessä tilatut ja 4.5.2024 maksetut adressit, parhaat palkitaan!
    1. palkinto 600 €:n kannusteraha + kunniakirja
    2. palkinto 500 €:n kannusteraha + kunniakirja
    3. palkinto 400 €:n kannusteraha + kunniakirja
    4. palkinto 300 €:n kannusteraha + kunniakirja

Lions-ritarin arvo - jäsenyys Arne Ritari -killassa
 • Hankkimisesta päättää yksin klubin hallitus. Ritarinarvon saaminen edellyttää vähintään 5 vuoden jäsenyyttä ja klubin hallituksen riittäväksi katsomia ansioita lionstyössä.
 • Anomukset toimitetaan maksuineen suoraan ARS:n asiamiehelle Timo Haastolle (Kauppakuja 51, 03400 Vihti, puh. 0500 606 321, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) – Käsittelyyn on syytä varata noin kuukausi.
 • Hyviä tilaisuuksia antaa ritarinarvo ovat klubien vuosijuhlat ja Arne Ritari - Melvin Jones -juhla. Ritariksi lyöminen tapahtuu juhlallisin menoin.
 • Arne Ritari -killan jäsenyyden kunniaksi myös Suomen Lionsliiton vuosikokouksessa lionsritareille puolisoineen järjestetään oma, arvokas ohjelmallinen ritarilounastilaisuus. Lionsritarin arvo on korkein Arne Ritari -säätiön huomionosoitus, jonka yksityinen leijona voi saada riippumatta asemasta tai tehtävästä lionsorganisaatiossa. Se on arvokas ja kannustava tunnustus pyyteettömästä ja palkattomasta lionsien palvelutyöstä.
Lahjoitukset ja testamentit
 • Arne Ritari -säätiölle on mahdollista tehdä myös suora lahjoitus.
 
Tyypillisimpiä lahjoituksia ovat ARS-adressin lähettämisen yhteydessä maksettu summa säätiön tilille, josta voi tehdä maininnan adressiin. Arne Ritari -säätiö ottaa myös vastaan testamentteja. Tarkempia tietoja antaa Arne Ritari -säätiön asiamies Timo Haasto.
Avustusanomukset aktiviteetteihin
Normaali apuraha

Apuraha myönnetään klubin tai klubien yhteisesti palveluaktiviteettina suoritettavaan kohteeseen ja määrältään enintään 50 % aktiviteetin rahallisista kustannuksista. Klubin/klubien omien rahasuoritusten tulee olla vähintään saman suuruinen kuin myönnettävä apuraha.

Säätiö ei avusta klubilaisten suorittamaa työpanosta eikä ulkopuolisia työ- tai urakkapalkkoja, vaikka suoritettavat työtunnit ovat merkittävänä tekijänä apurahan määrää päätettäessä.

Mikäli palveluaktiviteetin suorittamiseen liittyy erikoisosaamista edellyttäviä tehtäviä kuten sähkö-, LVI-, maansiirto ja kuljetustehtäviä, niin näiden tehtävien osalta apuraha on 40 % mutta kuitenkin enintään 40 % myönnetystä apurahasta.

Pienin myönnettävä apuraha on 500 euroa ja suurin 10.000 euroa.

Apurahat, joissa palvelutyön osuus on vähäinen

Apurahaluokka, jossa klubilaisten palvelutyön osuus on vähäinen ja apuraha perustuu suurelta osin klubin ostamien tarvikkeiden ja erikoistöiden hankintaan sekä niiden lahjoittamiseen.

Apuraha voi olla enintään 40 % klubin ja apurahan muodostamasta yhteissummasta.

Mikäli palveluaktiviteetin suorittamiseen liittyy erikoisosaamista edellyttäviä tehtäviä kuten sähkö-, LVI-, maansiirto ja kuljetustehtäviä, niin näiden tehtävien osalta apuraha on 40 % mutta kuitenkin enintään 40 % myönnetystä apurahasta.

Pienin myönnettävä apuraha on 500 euroa ja suurin 6.000 euroa.

Yleistä myönnettävistä apurahoista.

Arne Ritari-säätiö ei rahoita klubien omilla paikkakunnillaan tekemiä varainhankinta-aktiviteetteja tai lahjoituksia.

Säätiö myöntää apurahoja kohteisiin, jotka ovat vuosittain säätiön vuosikokouksessa hyväksyttyjen sääntöjen mukaisia.

Hakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen kuin klubi ryhtyy minkäänlaisiin aktiviteetin toteutustoimiin.

Palveluaktiviteettien tulee olla klubilaisten suorittamia ja hallinnoimia.

Klubille voidaan myöntää uutta, eri kohteeseen liittyvää apurahaa aikaisintaan kahden (2) vuoden kuluttua edellisen apurahan myöntämispäivästä edellytyksin, että edellisestä apurahasta säätiölle on tehty taloudellisen loppuselvitys.

Samaan kohteeseen säätiö myöntää uutta apurahaa aikaisintaan kolmen (3) vuoden kuluttua edellisen apurahan myöntämispäivästä.

Apurahaa voidaan myöntää samaan kohteeseen enintään kolme (3) kertaa.

Säätiö ei myönnä apurahaa, esiintyjien palkkioihin, tilavuokriin, muistomerkkeihin, lahjoituksiin eikä toisten yhdistysten hallinnoimiin aktiviteetteihin.

Apurahat käsitellään pääasiassa säätiön apurahatoimikunnan nettikokouksina. Mikäli päätöstä ei saada nettikokouksessa, niin apuraha käsitellään seuraavassa säätiön hallituksen kokouksessa. Siirtymisestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostina.

Myönnetty apuraha maksetaan hakijalle jälkikäteen 1 - 2 maksuerässä esitettyjen kuittien perusteella.

Ns. normaali apuraha tulee nostaa viimeistään kahden (2) vuoden ja ns. lahjoituksellinen apuraha yhden (1) vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Noston yhteydessä tulee säätiölle toimittaa apurahaselvitys ja siinä pyydetyt asiakirjat.


 

 

 

 

HelpLinkki

Linkit

 APiirinVuosikokous

VK2024LinkkiPalkkiALAP

MylciJasenrekisteri2014 04 25 SLL palkkiLCI barLCIF linkkiLions verkkokauppaArne Ritari linkkiLeotPalkkiJalopeura linkkiMediakorttiSopimusLinkkipalkki

 

Facebook A-piiri