Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Hyvä teko hymyn kautta - En god gärning med ett leende

KlubienTapahtumatWebinaarilinkki

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Lions Quest - elämisentaitoja

quest logoLQ-elämisentaitoja -ohjelma antaa kouluille ja kasvattajille käytännön työkaluja oppilasryhmien ryhmäyttämiseen ja elämäntaitojen harjoitteluun.
 
Koulutuksessa osallistuja valmennetaan ja rohkaistaan käyttämään toiminnallisia ja kokemuksellisia työtapoja, joilla vahvistetaan lasten ja nuorten itseluottamusta, tunne-, vuorovaikutus- ja päätöksentekotaitoja, hyvinvointiosaamista ja samalla edistetään oppimista.
 
Koulutuksesta osallistujat saavat itselleen opettamansa ikäkaudelle sopivan materiaalin sekä paperisena että sähköisenä versiona.

Suomessa on kymmeniä tuhansia nuoria, jotka ovat syrjäytyneet tai ovat vaarassa syrjäytyä. Lionsklubit tekevät arvokasta palvelutyötä tukemalla nuorison kasvamista tasapainoisiksi yhteiskunnan jäseniksi.

Lionsjärjestöllä on tutkimukseen perustuva apuväline, jonka avulla syrjäytymistä voidaan ehkäistä ennakolta.

Apuväline on kahden päivän mittainen tiivis, toiminnallinen Lions Quest -koulutus. Ohjelman avulla annetaan kasvattajille, kuten opettajille, varhaiskasvattajille ja nuorisotyöntekijöille välineet opettaa lapsille ja nuorille elämisentaitoja.

Lions Quest on ollut Suomessa käytössä jo yli 20 vuotta. Tänä aikana on ohjelman käyttäjiksi koulutettu jo lähes 20.000 opettajaa ja muuta kasvattajaa.

 

Lions Qestin sisältöalueet

1. Turvallinen ryhmä

  • Myönteinen, erilaisuutta arvostava oppimisilmapiiri

2. Itseluottamus ja päätöksenteko

  • Itsetunnon ja vastuullisuuden vahvistaminen

3. Vuorovaikutus

  • Kuuntelu- ja keskustelutaidot kotona, koulussa ja vapaa-aikana

4. Tunteet

  • Tunnetaidot ja itsehallinta sekä erityisesti muutoksessa tarvittavat valmiudet

5. Terveys

  • Terveen kasvun tukeminen ja päihdeasenteen muokkaaminen

Lions Quest-esite kasvattajille

Lions Quest-esite leijonille


HelpLinkki

Linkit

Espoo2023Linkki

MylciJasenrekisteri2014 04 25 SLL palkkiLCI barLCIF linkkiLions verkkokauppaArne Ritari linkkiLeotPalkkiJalopeura linkkiMediakorttiSopimusLinkkipalkki

 

Facebook A-piiri