Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Hyvä teko hymyn kautta - En god gärning med ett leende

KlubienTapahtumat

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Nu ska vi göra vårt fina distrikt bekant

Enligt den senaste rapporten finns det 2055 lion i A-distriktet. Antalet klubbar är 83. Och vi önskar nya medlemmar hjärtligt välkomna. Ta med dig din granne, arbetskamrat och sådana som nyligen flyttat till orten för att de kan bekanta sig med klubben eller med en aktivitet. Ta modigt kontakt. Nu och då hör man att ingen har frågat. Låt oss alltså berätta om vår välgörenhetsverksamhet! Om vi grundar en ny klubb, är klubben fram till 30.6.2022 befriad från den internationella avgiften.

Det är fint att klubbarnas gemensamma projekt ”Lejonrummen” i ÅUCS Fyrsjukhus nådde över tidningarnas och lokalpressens nyhetströskel. Nu är det allmänt känt att barn- och ungdomspatienternas föräldrar i sjukhuset har en möjlighet att utnyttja fyra fint inredda Lejonfamiljerum. En konstnär har på väggen målat en lejonhona med sina två ungar som tar emot familjerna. Webmastern Markku Patrikainen med hjälp av lion Timo Tanskanen gjort en väggtavla med namnen på alla de klubbar som deltagit i aktiviteten. Där finns även annan konst då LC Mietoinen/Ulricat donerade en tavla. Konstas tjusiga lionarbete, samma som aktivitetens pins, finns inramat på lejonrummets vägg.

Samtidigt som jag skriver detta framför jag en begäran, samla in i klubbarna och skriv ner berättelser från verksamhetsåren och sänd dem till mig. Vi belönar de bästa och/eller de roligaste vid vår årsfest 21.5.2022. Trevliga berättelser, tack för dem, finns i Jalopeura, som för övrigt lördag 26.2.2022 delas ut till zonordförandena för att levereras till klubbarna.

I mars.

Guvernörsrådet möte i Karleby 11-13.3.2022. Alla lion är välkomna till lördagens seminarieprogram.

KiTeNet kommer igång under ledning av LQCD Virpi Lukkarla i samarbete med skolväsendet i Reso. För att förverkliga den här aktiviteten får man ytterligare råd av Virpi. Det erbjuds även igen Quest-utbildning på fartyget Bore 7-8.3.-2022.

Med DC Helena Rantanen som pådrivare kommer vi att se ”Håll skärgården ren”-webinariumet 23.3.2022 och därtill är 31.3.2022 på kommande Lionsförbundets temawebinarium med miljö som tema. Man håller på med att starta ett projekt med namnet  ”Vesiviisaus”.

Är du redo för att delta i distriktets och multipeldistriktets årsmöte. Inled med att se till att representanterna utses och att alla avgifter är betalda. Jfr. distriktets stadgar.

9 § Röstetal vid distriktsmötet

Till distriktsmötet kan varje instiftad klubb, som betalat sina avgifter till organisationen, förbundet och distriktet, utse en befullmäktigad representant per påbörjat tiotal (10) medlemmar. Om medlemsantalet med minst fem överskrider fullt tiotal blir det ytterligare en (1) representant för deras del. Medlemsantalet bestäms på basen av antalet medlemmar i klubben, som varit medlemmar i ett år och en dag i klubben enligt situationen i medlemsregistret den 1 mars under årsmötesåret. En klubb har i alla fall rätt att befullmäktiga minst en (1) representant.

Varje klubb som fullgjort sina åligganden och som bildats efter den 1 mars året före årsmötesåret och som registrerats i medlemsregistret senast den 1 mars under årsmötesåret, har rätt till att befullmäktiga en (1) röstberättigad representant till mötet.

 
RLLI-utbildningstillfället ger ökade kunskaper och färdigheter för lionsarbetet. Anmälningstiden pågår fram till 2.4.2022.

Vårt distriktets årsmöte 2022 ordnas på splitternya Viking Glory fartyget 21.5.2022. Festkommittén kommer att meddela om programmet och anmälningarna under mars. Förutom de officiella representanterna önskar vi ett talrikt deltagande tillsammans med maka/make och partner.

I april

Distriktsstyrelsen håller sitt möte i Patis 9.4.2022.

Vi hoppas att vi i april och i solskensväder, på Åbo begravningsplats vid hjältestatyn, söndagen 24.4.2022, får hedra våra finländska soldater och lottor som deltagit i krigen. Samling senast kl. 9.30 på Uppståndelsekapellets parkeringsplats.

I maj

Under vecka 19 kommer man att organisera en diabetes promenadvecka. Klubbarna kommer säkert att utmana andra klubbar att delta.

21.5.2022 kan man stiga ombord på Viking Glory, under natten mot lördagen i Långnäs eller på lördag morgon i Åbo och färden går via Mariehamn varifrån vi fortsätter vår färd i festliga tecken mot Stockholm och på återfärden under natten via Långnäs till Åbo. Man får de noggrannare klockslagen i samband med anmälningen. Det officiella årsmötet för Lionsdistrikt 107A rf går av stapeln 21.5.2022 kl. 9-12:30. Den officiella föredragningslistan kommer tillsammans med uppgifter om anmälningarna, men ett av årsmötets viktiga ärenden är valet av kommande guvernörer för Lionsdistrikt 107A rf:

Kandidater till posten som 2:a vice distriktsguvernör:

  • Hannu Mäenpää, LC Turku/Kupittaa ry
  • Jarmo Mäntynen, LC Turku/Sirius
  • Jari Nurmi, LC Turku/Suikkila
  • Ilkka Uusitalo, LC Loimaa/Tähkä ry

Kandidat till posten som 1:a vice distriktsguvernör:

  • Olli Välimäki, LC Raisio/Martinus ry

Kandidat till posten som distriktsguvernör:

  • Pertti Tofferi, LC Turku/Linna

Efter årsmötet följer lunch kl. 12.30-13.30 och kl. 14 inleder vi vårt glada årsmötesfestprogram. Kom alla med!

På fartyget har vi preliminärt bokat en stor mötessal för ca 150-170 personer. Det här utrymmet använder vi kl. 14-17 för vår årsmötesfest. På kvällen kl. 21 samlas vi ännu till en gemensam middag. Kvällen fortsätter säkert till småtimmarna” i glatt sällskap med dans och annat trevligt.


 

Träffas, agerar och trivs!

Eija Kesti
Distriktsguvernör 2021-2022


 

Ladda dokumenten här

 

Hälsningar 6

pdf page

HelpLinkki

Länkar

Facebook A-piiri