Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Hyvä teko hymyn kautta - En god gärning med ett leende

KlubienTapahtumat

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Varför är vi lion?

TILLFÖRLITLIGHET hör till våra värden - Vi är hederliga och rättvisa

  • Vi är ansvarsfulla
  • Vi förbinder oss att utföra våra uppgifter

Enligt den senaste rapporten var antalet lion i A-distriktet 2037. Antalet klubbar är fortsättningsvis 83.

Då man studerar rapporten är det med glädje man läser att 28 klubbar under min period hittat nya medlemmar, sammanlagt 51 nya lion. Fint! Däremot är det tråkigt att notera att det från 44 klubbar har avgått 101 lion. Döden kan vi inte göra något åt och den har gjort att medlemsantalet har minskat med 22 personer. Registren visar att i nio klubbar har flera än två medlemmar avgått av olika orsaker. Med glädje konstaterar jag att i tio klubbar har man delvis eller helt kunnat ”lappa” det minskade medlemsantalet med nya medlemmar. Jag tror att man på det här sättet har fört in ny entusiastisk energi i klubben.

Om medlemsantalet har minskat med mera än två, hoppas jag att presidenten skulle ta upp saken till diskussion i klubben och verkligen reda ut orsaken.

Guvernörsrådets möte i Karleby
 Kokkola1  Kokkola2

Guvernörsrådet möttes i Karleby 11-13.3.2022. Mötet var till alla delar utmärkt arrangerat. Stadshuset i Karleby var som plats en alldeles utmärkt miljö för ett dylikt evenemang. Ca 80 personer fanns på plats vid själva mötet och på kvällsfesten 130 personer.

Jag tar i det här brevet med ett ärende från guvernörsrådets protokoll som berör alla lion. Protokollet innehöll allt som allt 20 paragrafer.

På Lionsförbundets årsmöte i Kouvola tas till behandling följande ändring som föreslagits av distriktsguvernörerna och styrelsen:

  • Då det gäller Lionslotterna strävar man efter en förändring som ger en betydligt högre avkastning. Samtidigt utvidgas användningen av intäkterna till förbundets alla serviceaktiviteter samt till katastroffonden som skulle få 20 % av avkastningen. Samtidigt stärker man förbundets förmåga att investera i en utökad lionsverksamhet.
  • I praktiken sker det så att man till varje medlem sänder fem lotter. Att köpa lotterna är helt frivilligt och i försändelsen finns också ett returkuvert med vilket man kan returnera lotter utan kostnader.  Antalet lotter kommer att vara fem gånger större än vad nu är fallet och antalet vinster växer i samma proportion.
  • Lotterna kan fortsättningsvis säljas åt utomstående.
  • Klubbar som deltar i julkortsaktiviteten får behålla 50 % för att användas till sina egna serviceaktiviteter.
 
I april

Distriktsstyrelsen möts lördag 9.4.2022 i Patis. Temat är miljö och återanvändning. Vi får lyssna på några expertföreläsningar och så ska böcker ”återanvändas”. Vi hoppas att varje deltagare tar med sig en bok eller flera för andra att läsa. Och då man ger boken till en ny läsare kunde personen berätta en historia som har med boken att göra, t.ex. varför man själv har skaffat sig den.

Och tack till er alla som till mig har sänt berättelser som vi samlar in bl.a. för att bli belönade 21.5.2022 på vår årsmötesfest. Jag väntar på flera berättelser!

Vi får hoppas att vi söndagen 24.4.2022 vid Hjältekorset på Åbo begravningsplats i ett soligt aprilväder kan visa vår vördnad för de finländska lottor och soldater som kämpat i krigen. Samling senast kl. 9.30 på Uppståndelsekapellets parkeringsplats. Ytterligare information på distriktets hemsida.

Finlands Lionsförbund har via vår katastroffond förmedlat ekonomiskt stöd för ukrainare, dryga 80 000 euro. B- och D-distrikten har bägge anhållit om och blivit beviljade 15 000 euro för att understöda ukrainare i Finland.

Jag har varit i kontakt med Reso stad och vi väntar information därifrån via Ukraina-kontaktpersonen till vilka konkreta åtgärder det behövs hjälp.


LCIF beviljar bidrag åt lion som hjälper flyktingar från Ukraina då de har passerat landgränserna. Lionen i Ukraina har även fått bidrag från LCIF för att tillgodose de mest kritiska behoven hos de som bor i landet. Med hjälp av bidragen kan lionen köpa och genast dela ut hjälpförnödenheter såsom mat, kläder, hygienprodukter, sovsäckar och läkemedel.

 

Annat som vi kan göra tillsammans

På förbundets sidor hittar du mera information bl.a. om följande som vi under trevliga stunder kan göra tillsammans. Klicka på: Kitenet, Knutarna i skick, Vesiviisaus och Diabetes

Ni har väl försäkrat sig om att ni har utsett de officiella deltagarna till distriktets och förbundets årsmöten och att ni har sett till att alla avgifter är betalda.

Distriktets årsmöte 2022

ordnas på det splitternya fartyget Viking Glory 21.5.2022. Information finns på distriktets hemsida.

Efter årsmötet ordnas ett festtillfälle 21.5.2022 kl. 14-17. Efter CC Sanna Mustonens och VCC Heikki Mäkis tal fortsätter den vårliga festen med belöningar, riddardubbningar och utdelning av Melvin Jones Fellowship. Mellan de festliga inslagen får vi höra på dragspelsmusik som framförs av Jukka Simola, LC Karinainen/Kyrö.


 

På glatt återseende!

Eija Kesti
Distriktsguvernör 2021-2022


 

Ladda brevet här:

 

Hälsningar 7

pdf page

HelpLinkki

Länkar

Facebook A-piiri