Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Hyvä teko hymyn kautta - En god gärning med ett leende

KlubienTapahtumat

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Nu letar vi efter ämnen vi kan tacka för

Solen skiner vackert när jag skriver detta. Kanske vaknar naturen äntligen upp från sin vinterdvala. Vi har alla möjligheter att lyssna till den lilla fågeln när den sjunger sin vackra sång. Vi kan titta på vårblommornas vackra färger och former och hur de blommar. Och lyckliga är de stunder då vi kan träffa våra lionsvänner. Låt oss hindra oss från att jäkta så att vi får våra hjärnor att försöka finna saker att vara tacksamma för. Det har vi alla, många:

 

Årsmötet och årsmötesfesten 21.5.2022 – med tacksamhet för den period som går mot sitt slut

På lördagsmorgonen åker vi till Stockholm med Viking Glory. På förmiddagen håller vi vårt officiella årsmöte kl. 9-12.30. Efter det äter vi lunch 12:30-13:30. Klockan 14.00 börjar vi vår glada och informella årsfest med inslag av dragspelsmusik. På kvällen, från kl. 21.00, kan vi fortsätta att umgås med varandra under middagen. CC Sanna Mustonen och VCC Heikki Mäki kommer också att följa med på den här resan. Totalt har cirka 170 lion anmält sig. Låt oss träffas och trivas. Välkommen!

Vid årsmötet gäller den vanliga klädkoden och på

 
eftermiddagen och kvällen är det business casual = snygg, avslappnat. Lionspins eller -smycke är alltid på sin plats. Inga förtjänsttecken.

Evenemang och aktiviteter som distriktets klubbar ordnar

Du kanske har märkt att du kan lägga ut meddelanden om kommande klubbaktiviteter på vårt distrikts webbplats. DC Markku Patrikainen kan ge närmare instruktioner. Vårt mål är att göra vår verksamhet mera synlig och framför allt att stöda samarbetet mellan klubbarna och utbytet av god praxis.


KlubienTapahtumatKuva

KiTeNet = Från mobbning till sunt beteende på nätet.

KiTeNet-metoden har nu testats. I all enkelhet handlar den om att vi lion vill hjälpa föräldrar att förstå och att hjälpa sina barn i dagens så kallade "some-värld". Läs artikeln av 2:a VDG Olli Välimäki på distriktets webbplats. Vår roll som lion är att göra det möjligt för skolorna att organisera föräldramöten och att stöda dem. Experter tar hand om innehållet. KiTeNet-broschyrer finns tillgängliga.

En uppvaktning med vördnad för och ett tack till de lottor och soldater som kämpade för vår självständighet 24.4.2022

I det vackra vårvädret och i solsken bildade vi en ståtlig fanborg och gick för att lägga ner en krans vid hjältekorset på Åbo kyrkogård för att hedra minnet av lottor och soldaterna och tacka dem för deras uppoffringar. Ett hjärtligt tack till RC Hannu Mäenpää, ZC Petteri Peltomaa och alla som deltog i evenemanget.

Distriktet 107A rf:s tyngdpunktsområden 2021-2022

 
Vi ökar motivationen och kompetensen för olika lionsuppgifter genom mentorskap och utbildning.

Tack till er mentorer som också flitigt använt sina mentorscarfar! Jag uppskattar ert bidrag till att öka kunskapen om och förståelse för lionsverksamheten. Utbildningarna och medlemsmötet gick som planerat. Vi skulle gärna ha haft fler deltagare.

Vi förbättrar vår image och vårt rykte så att vårt varumärke blir unikt.

Tack till alla som organiserade aktiviteter, skrev artiklar, tog foton och särskilt till den stora grupp lion som skrev för tidningen Jalopeura. DC Pirjo Koskenrouta har sammanställt ännu en fantastisk tidning som vi önskar att ska delas ut till kaféer, bibliotek, väntrum etc.

Vårt mål är en positiv medlemstillväxt i linje med Lions värderingar för att säkerställa kontinuiteten i vår välgörenhetsverksamhet.

Enligt den statistik som nyligen publicerades har vårt distrikt fått drygt 50 nya medlemmar. Fantastiskt!

 
Låt oss fortsätta att träffas och bjuda in bekanta lionsintresserade med i vår verksamhet. Vi har 27 lion som har avlidit. När jag skriver detta har vi 2022 medlemmar (en siffra som är lätt att komma ihåg). Det finns alltså ett stort antal personer som har lämnat verksamheten av en eller annan anledning. Har ni kommit ihåg att ha ett samtal med dem som har slutat och tackat dem för deras samarbete? Ungefär trettio av dem som har lämnat oss har varit med i mer än 10/20/30 eller 40 år.

Strategiarbetet fortsätter

Kom med och bli vår strategiambassadör. Nu har du chansen att påverka vår framtid som välgörenhetsorganisation!

Vi behöver personer som är villiga och kapabla till förnyelse så att vårt strategiarbete ska lyckas och för att förmedla meddelanden och åsikter från klubbarna till arbetsgruppen och vice versa. På distriktets webbplats finns en mer detaljerad förklaring av vad rollen innebär.

Vårt strategiteam fortsätter under ledning av Timo Tanskanen (LC Paattinen) och Nina Moilanen (C-distriktet). Bifogat finns en beskrivning av hur processen för närvarande ser ut i sin helhet:


StrategiaKuva1

Vårt mål är att föra strategiprocessen framåt på ett öppet och interaktivt sätt fram till årsmötet sommaren 2023.

Grundarbetet har omfattat en analys av verksamhetsmiljön och intressenterna, en granskning av förbundets tidigare material såsom resultaten av medlemsundersökningen sommaren 2021.

Arbetet kommer att definiera förbundets vision och uppdrag, värden, strategiska mål

 
och de mest centrala åtgärderna för att genomföra strategin.

Hösten 2022 är målet att hålla en värdediskussion i klubbarna. Vi kommer att behöva stöd från framför allt strategiambassadörerna för att genomföra dessa diskussioner.

Strategin kommer att bygga på de värden som definierar vår verksamhet och på våra medlemmars erfarenheter.

I arbetet kommer man att se på förbundets och distriktets roll när det gäller att stöda klubbarnas verksamhet.

 

 
För att lyckas måste vi bygga starka partnerskap som gynnar båda parter samt identifiera våra viktigaste intressenter.

Detta arbete påverkas i hög grad av det föränderliga samhället runt omkring oss och dess värderingar, samt av förväntningarna på välgörenhetsverksamheten och de sätt på vilka man kan delta i den.


 

Träffas – agerar – trivs – med tacksamhet

God fortsättning på våren!

Eija Kesti
Distriktsguvernör 2021-2022

 

Hälsningar 8

pdf page

HelpLinkki

Länkar

Facebook A-piiri