Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Hyvä teko hymyn kautta - En god gärning med ett leende

KlubienTapahtumat

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Med samarbete och nyskapande verksamhet

Sommarvärmen har säkert gjort oss alla nöjda under midsommaren och värmeböljan ser ut att fortsätta åtminstone den här veckan.

Jag är inne på min sista vecka som distriktsguvernör. Vilka känslor väcker det hos mig? Det är vad jag frågade mig själv. Först och främst är jag mycket tacksam över att ha fått möjlighet att lära mig så mycket om vårt distrikt och om Lions välgörenhetsarbete i Finland i stort. Jag skulle inte byta ut en enda dag och nästan varje dag fanns det lionsarbete att uträtta.

Bl.a. våra månatliga möten med distriktets ledningsgrupp, möten med GAT-teamet, många telefonsamtal och webinarier med klubbmedlemmar och förbundets personal, klubbfester och officiella möten med distriktets styrelse har varje gång ökat och utvecklat förståelsen för vikten av samarbete och förnyelse i vårt arbete. När jag körde hem från klubbesöken och möten kände jag mig glad över att vara en del av lionens organisation. Vi lion utför ett verkligt meningsfullt arbete.

Mentorskap är något som jag har upplevt, stött och följt med under hela mitt arbetsliv. Jag är oerhört glad över att min mentorskarf den här säsongen har tagits emot av ett dussintal lion som tjänar från hjärtat.

Distriktets och förbundets årsmöten

Protokollet från vårt distriktsårsmöte kan läsas här

Naturligtvis hittade vi något att förbättra då vårt årsmötesteam höll sitt feedback-möte. I synnerhet är vi oroade över att förbundets årsmöte 2024 ordnas i Åbo som ett fartygsmöte. Mötet för cirka 170 personer var en framgång som fartygsmöte, men för mer än 1 000 personer är det enligt vår åsikt omöjligt.

 

Kadet

Vid mötet konstaterade vi att vi tillsammans var ungefär 170 personer ombord. Enligt den respons vi fick genomfördes årsmötet effektivt och smidigt, och vår årsfest hade en festlig och avslappnad atmosfär som kompletterades av havspräglad musik. Så vi träffades, vi agerade och vi hade roligt! Ett stort tack till alla som deltog och särskilt till årsmötets festkommitté.

DC Reino Laine förtjänar ett speciellt tack. Han var så aktiv att totalt 24 nya riddare och en PRO-riddare dubbades i vårt distrikt under perioden 2021-2022. Detta är ett nytt årsrekord för hela landet. AR-stiftelsen utökade sina medel med 27700 euro tack vare A-distriktet. Jag uppmuntrar er därför att


Finlands Lionsförbunds årsmötesmaterial hittar man på förbundets webbplats.

Lionsförbundets årsmöte var mera av ett traditionellt möte men den kvällsfest i 20-talsstil med ett roligt program gav lionen möjlighet att lära känna fler av sina kollegor från hela Finland.

Det är mycket viktigt och ansvarsfullt för vårt distrikt att VCC Heikki Mäki från LC Paattinen valdes till Lionsförbundets ordförande. DG Mika Pirttivaara från LC Tapiola valdes till vice ordförande. Jag önskar dem båda framgång och lycka till i sina uppdrag. Temat för Lionsförbundet för den kommande perioden är Lions - öppen för förändring. Låt oss alla vara med för att stöda ordförande Heikki i hans mål och bidra till lionsverksamhetens framtid genom att reformera och utveckla den. Jag tror att detta är en del av vårt lionslöfte.

Riktigt bra med årsmötet var att vi fick träffa vår internationella ledare Douglas X. Alexander. Hans känslovarma tal som stödde välgörenhet och service från hjärtat berörde säkert oss alla. För mig var det verkligen minnesvärt att få ta emot International President`s Certificate of Appreciation ur hans hand. Ett tack går till dem som förslagit mig till mottagare av hedersbetygelsen och särskilt till varje lion i vårt distrikt som jag fått samarbeta med.

ps. Den inhemska medlemsavgiften förblir oförändrad, förutom att studenter och leomedlemmarna betalar halva priset.


Lionismens framtid

Lionismen lever och utvecklas bäst genom den verksamhet som bedrivs av klubbarna och deras medlemmar. Vi i klubbarna är i nyckelställning.  

Coronaåren har gått hårt åt medlemsantalet i hela landet.

 

En klubb i vårt distrikt har upphört med sin verksamhet. Vi hoppas att många av medlemmarna i de klubbar som har upphört hittar en ny klubb där de kan fortsätta med sitt välgörenhetsarbete. Den här vårperioden har redan gett oss hopp om bättre tider..


Taulukko jäsenkehitysx piireissä

Enligt rapporterna har vi hjälpt mer än en miljon människor. Det ekonomiska stödet till Ukraina har också varit rekordstort.

Under perioden, under mina besök och möten, har det verkligen varit roligt att höra berättelser om hur klubben har hittat på nya aktiviteter, hur man har avskaffat de "stela" mötena, börjat hålla informella möten och hur man har lockat till sig nya medlemmar, etc. Förnyelse sker hela tiden. Och rapporteringen, ja, det behövs mer och effektivare rapportering.

Vi fick 70 nya medlemmar i vårt distrikt under 2021-2022. Låt oss ta väl hand om deras introduktion och lyssna noga på vad de vill och är redo att föreslå/göra.

 
I mitt brev i maj berättade jag redan om det framtida strategiarbetet. Under hösten kommer vi att inleda så kallade värdediskussioner i klubbarna, som kommer att ligga till grund för den framtida inriktningen på lionsverksamheten. Så alla med för att påverka!

Vårt distrikt kommer att ledas av Pertti Tofferi LC Turku/Linna som distriktsguvernör 2022-2023, Olli Välimäki LC Raisio/Martinus som första vice distriktsguvernör och Hannu Mäenpää LC Turku/Kupittaa som andra vice distriktsguvernör. CT Reijo Vaura från LC Turku/Aninkainen har lovat att vara mentor för DC Ritva Raitmaa från LC Naantali-Raisio som utsetts till ny distriktskassör. Distriktssekreterare är lion Jari Järvelä från LC Karinainen/Kyrö. Framgång och lycka till!


Det är med tillförsikt och tacksamhet som jag går vidare till min roll som IPDG. Mina virtuella kramar till er alla!{/ac}

Luottavaisin ja kiitollisin mielin siirryn IPDG-tehtävääni. Virtuaalihalaukseni teille kaikille!

Ha en mycket lycklig och avkopplande sommar.

Låt oss ta hand om varandra och oss själva.

Eija Kesti

DG 2021-2022

 

 

 
Hälsningar 9

pdf page

HelpLinkki

Länkar

Facebook A-piiri