Lions Clubs International - Piiri 107-A

Hauskasti eteenpäin - Roligt framåt

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Nu om någonsin! ->

Kära lion, jag hoppas att Ni och era närmaste och vänner hållit er friska under den här utmanande coronatiden.

Jag vill tacka er för att ni har gjort er andel för att hålla er själva och er omgivning friska under de här svåra tiderna. Trots att coronaviruset (COVID-19) har förändrat vårt liv, bör vi åter modigt se in i framtiden. Vi lion erbjuder hopp. Vi förverkligar goda gärningar. Vi är alla tillsammans i den här situationen. Låt oss alltså modigt, lugnt och sansat driva igenom den här nya perioden som säkert på många sätt är utmanande.

Jag vill även tacka och gratulera Heikki Mäki som skickligt har fört distriktets ärenden framåt även under vårens utmanande månader.

Nya kunskaper

Vid FVDG/DGE-seminariet i St. Charles, Illinois, USA var konfliktlösning ett av utbildningsprogrammets teman. Då tänkte jag att man i vårt distrikt, som tur är, inte kommer att behöva de här färdigheterna. Före min period ens hade börjat fick jag några telefonsamtal och mina tankar ändrade. De här kunskaperna kanske man ändå har användning för. Allt är kanske inte så fridfullt i vårt distrikt som det kan verka. Vi tycks ha kraft och förmåga att gå vidare även under mera utmanande förhållanden och ett tack till alla som deltagit i processen då man kunde undvika den egentliga konflikten.

Ny klubb

Vi har under sommaren fått en ny samklubb i distriktet – LC Turku/Sirius. I den här klubben har vi för tillfället fem transfermedlemmar och 15 nya lion. En presentation av klubben finns som bilaga till distriktsguvernörens brev. Tack och gratulationer till alla som på ett eller annat sätt har varit med om att grunda klubben.

 

Lionsverksamhet 70 år i Finland

I år firar man den 70-åriga finländska lionsverksamheten och Finlands Lionsförbunds 60- årsjubileum. Förbundets kommunikationsbransch stöder distrikten och klubbarna i firandet med olika slag av material som, då de finns att tillgå, kan användas av alla. Med jubileets logo som underlag har man färdigställt en banderoll som kan användas av förbundet och distrikten och som har sänts till distriktsguvernörerna.

Jubileet lyfter fram lionens och leomedlemmarnas brokiga skara – vi är av olika ålder, olika till sätt och utseende. Jag fick även ett meddelande att en leomedlem kommer att flytta från huvudstadsregionen till Åbo för att studera och med det kommer vi att få nytt blod och ny fart i leoverksamheten.

Ny broschyr

Den nya svenskspråkiga broschyren ”Finland är de tusende lejons och leos land” och på finska ”Suomi on tuhansien leijonien ja leojen maa” är gjord och av den har några lådor sänts till distriktsguvernörerna.

Förtjänsttecknet för 100 %-ig president

Klubbarna till kännedom även att styrelsen beslöt vid sitt möte 11/12.6.2020/§ 184, att ansökningsprocessen för det inhemska förtjänsttecknet för 100 %-ig president förnyas och överförs till distriktet.

Som bilaga en blankett för ansökan om förtjänsttecknet för 100 %-nig president.

Alla lion tillönskas en god fortsättning på sommaren!


Roligt framåt!

 

AllekirjoitusKuva

Singapore

 

 

 

 


Ladda brevet och bilagorna här:
         
Distriktsguvernörens brev
  Ny klubb, LC Turku/Sirius   Blankett för ansökan om förtjänsttecknet för 100 %-ig president
pdf page   pdf page    pdf page

HelpLinkki

Länkar