Lions Clubs International - Piiri 107-A

Hauskasti eteenpäin - Roligt framåt

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Nu om någonsin! 

Vi får vara stolta över vårt distrikt D107-A. Guvernörsrådets möte hölls sista veckoslutet i augusti i Björneborg där jag fick ta emot miljöpriset som vårt distrikt fått.

Att satsa på miljön är en av de mest värdefulla gärningar med vilka man kan erbjuda de nuvarande och kommande generationer goda förutsättningar för sitt liv och för en hälsosam omgivning. Med vårt exempel får såväl miljöns mångfald och även människorna en möjlighet att blomstra. I den här tävlingen deltog LC Koski Tl, LC Kaarina, LC Turku/ Ilpoinen, LC Turku/ Kupittaa och LC Uusikaupunki/ Merettaret. Tack till klubbar och lion under Heikkis period! Det var en stor ära att representera er genast i början av perioden och att ta emot vandringspriset Lions-siktdjupsskivan samt diplomet som beviljats det aktivaste distriktet. Som motivering angavs att de här fem ansökningarna täckande beskrev det mångsidiga och högklassiga frivilliga miljövårdsarbete om utförs i distriktet.

Kuva1 680Foto 1: Miljöpriset 2020 D107-A distriktet

Vid kvällsfesten överlämnades åt Ari Lindell Recognition of Your Distinguished Leadership’ -medaljen beviljad av internationella presidenten Dr. Jung-Yul Choi. Ari var förhindrad att vara på plats varför det här priset överlämnas av distriktsguvernören åt honom vid lämpligt tillfälle under hösten.

Kuva2 680Foto 2: In Recognition of Your Distinguished Leadership

Däremot var Heikki Mäkelä och Reino Laine på plats för att ta emot det inhemska förtjänsttecknet med tre rosor som beviljats dem.
Förutom dessa pris mottog jag diplom som åtta av vårt distrikts klubbar fått som erkännande och tack för att de ökat antalet medlemmar med två nya lion. Klubbarna är Aura/ Sisu, Karinainen/ Kyrö, Naantali-Raisio, Naantali/ Tavast, Piikkiö, Pöytyä/ Afrodite, Salo/ Birgitat och Åland/ Culinaria.
Gratulationer till de belönade personerna, klubbarna och distriktet!

Paketen för nya medlemmar

Från Björneborg fick jag med mig 25 st. finskspråkiga och fem st. svenskspråkiga paket för nya medlemmar som man nu kan få av distriktsguvernörsteamet.

Guvernörsrådets stadgeenliga möte

Några plock ur ärendelistan som behandlades vid guvernörsrådsmötet

 • Lionsförbundet inleder samarbete med Leijionaemot ry och samarbetets längd är tre år. Efter det avgör man ifall samarbetet fortsätter. Leijonaemot ry är en riksomfattande organisation för föräldrar till barn med speciella behov. Leijonaemot hoppas att lionsklubbarna om möjligt kunde vara till hjälp i situationer där Leijonaemots resurser inte räcker till. Bägge organisationer kommer att informera om samarbetet.
 • Guvernörsrådet behandlade även klubbarnas och distriktens modellstadgar. Stadgarna sändes till Patent- och registerstyrelsen för godkännande. Klubbens och distriktets godkända modellstadgar finns nu redan på förbundets sidor. PRH önskar att alla skulle använda likalydande stadgar. Om det inte finns ändringar gällande innehållet är avgiften 50 €. Finns ändringar är avgiften elektroniskt 50 € och som pappersversion 180 €.
 • Situationen gällande försäljningen av Lion-huset är att huset inte ännu är sålt och några anbud inte finns inlämnade.
 • Med anledning av förbundets 60-års jubileumsdag 24.10.2020 hålls ett s.k. Festwebinar fred. 23.10.
 • Paketen för fredsaffischtävlingen kan beställas från nätbutiken. Man kommer troligtvis att förlänga tävlingstiden då materialet har varit försenat.
 • De europeiska lionens virtuella symposium ordnas 3.10.
 • Förbundets webbplats förnyas. Utgående från de anbud som lämnats in har styrelsen godkänt Avoine Oy som webbplatsleverantör.
  Då den nuvarande leverantören eCredo Oy inte deltog i anbudsförfarandet, valde Finlands Lionsförbund en annan leverantör. Det här har väckt frågor såväl i klubbarna som i distrikten. För att Finlands Lionsförbund har lösgjort sig från kedjan förbundet-distrikten-klubbarna betyder det inte några förändringar beträffande den nuvarande leverantören eCredos producerade webbplatser för distrikten och klubbarna. Här fortsätter det som tidigare.
Påminnelser
 • Vår tidning Jalopeura och distriktets webbplats väntar på berättelser om klubbarnas evenemang.
 • Bluffmeddelanden sänds fortsättningsvis ut. Var försiktiga om ni misstänker något skumt. Kontrollera fakturans riktighet genom att ringa till avsändaren innan ni betalar ifall det finns den minsta misstanke om dess riktighet.
 • Uppgifter om klubbarnas funktionärer saknades i MyLion-systemet i början av perioden varför kassörerna ska gå in och granska saken i MyLCI och betala eventuella avgifter (internationella + Finlands Lionsförbunds medlemsavgifter mm.)
 • Kom ihåg att även stöda Kampanj100.
Bilagor:
 • Pressmeddelande: Samarbetsavtal med Leijonaemot ry
 • Jubileumsmaterial till distriktet
 • Distriktens och klubbarnas hemsidor
 • Från vilken klubb har det kommit en donation till Förbundets katastrofkonto 24.8.
Alla lion tillönskas en bra början på hösten!

Roligt framåt eteenpäin!

 

AllekirjoitusKuvaSingapore


 

Distriktsguvernörens
brev 2

Pressmeddelande:
Samarbetsavtal med Leijonaemot ry

Jubileumsmaterial
till distriktet

Distriktens och
klubbarnas hemsidor

Från vilken klubb har det kommit en donation till Förbundets katastrofkonto 24.8.2020

pdf page pdf page pdf page pdf page pdf page

HelpLinkki

Länkar