Lions Clubs International - Piiri 107-A

Hauskasti eteenpäin - Roligt framåt

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::


Bästa klubbar i vårt distrikt,

Det är tid för att rikta in sig på nya utmaningar trots att coronasituationen inte helt har gett med sig. Här är information om Knutarna i skick-kampanjen i vilken intresserade klubbar kan delta. I det här meddelandet hittar man anvisningar för deltagande.

Målet landsomfattande lionens och leomedlemmarnas Knutarna i skick-städningskampanj under finska naturens dag 29.8.

Enligt barometern om finländarnas förhållande till naturen, som miljöministeriet publicerade i juni, upplevs klimatförändringen och nedskräpningen som de största hoten mot Finlands natur. Under coronatiden har den största delen av de som besvarat barometern i högre grad än tidigare rört sig ute i naturen. Coronapandemin har också inverkat positivt på värdesättningen av naturen och naturobjekt. Många har tillbringat en längre tid på sin egen gård eller i den närliggande naturen. Speciellt studerande har tillbringat tid i nationalparker eller andra naturskydds- eller strövområden.

Det är bra att ta fasta på de här observationerna. Vi kan öka på effektiviteten i vår verksamhet genom att utmana andra aktörer, sammanslutningar och människor att tillsammans med oss ta hand om vår miljö och tillståndet hos vår natur. Att verka för att förebygga nedskräpning ger ett bra tillfälle att öka på lionsverksamhetens synlighet och attraktivitet både lokalt och landsomfattande.

’Knutarna i skick’ är en landsomfattande hemknutarnas städningskampanj som leds av lionen och leomedlemmarna.

Avsikten med kampanjen är att hjälpa:

  • klubbarna att som utgångspunkt förena uppstädning och miljöupplysningsverksamhet för att tillsamman med andra aktörer hålla naturen välvårdad samt uppstädad

 

  • att nå en situation där människorna i hemknutarnas sammanslutningar har en tanke om en ren miljö och vad man kan göra för den
  • att positivt synliggöra lionsverksamheten för hemknutarnas sammanslutningar och vidare ut i samhället.
Knutarna i skick-kampanjen lördag 29.8.2020

Man söker intresserade klubbar från olika delar av Finland för att delta i detta kampanjförsök under finska naturens dag 29.8. då även Finlands flagga vajar festligt.

  • På adressen https://bit.ly/2WpeRbg hittar man versioner som man gjort upp för att testa anvisningarna och underlagen för kampanjen Knutarna i skick
  • Intresserade klubbar kan anmäla sig till Eija Tuomaala och Outi Hanslin som fungerar som arbetsgruppens kontaktlion. Deras kontaktuppgifter hittar man på den ovannämnda adressen.
  • Arbetsgruppen vägleder och stöder de klubbar som deltar i att förverkliga försöket.
  • Arbetsgruppen samlar in resultaten och erfarenheterna av kampanjförsöket. De utgör grunden då man utvecklar kampanjen för nästa år tillsammans med de klubbar som deltagit, andra aktörer samt med distriktens miljöansvariga.

Med vänlig hälsning,

Britta Wiander,

Rena vatten, hållbar utveckling

distriktets miljöansvarig, DC


 


 Rapu

Svenska

HelpLinkki

Länkar