Lions Clubs International - Piiri 107-A

Hauskasti eteenpäin - Roligt framåt

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Bästa lion i A-distriktet

LC Turku/Sirius har av polisen sökt och fått tillstånd till en småskalig insamling (Vårt insamlingstillstånd RA/2020/1259). De insamlade medlen styrs via Åbo Kriscentral som hjälp till familjer som lider av corona situationen, speciellt för att stöda familjernas unga med deras skolgång och studier.

Vi har underhandlat om ärendet med Åbo Kriscentral. De insamlade medlen går oavkortade till insamlingsändamålet.

LC Turku/Sirius utmanar alla klubbar i A-distriktet till detta gemensamma understödsprogram. Insamlingsmålet är 10 000 euro. Insamlingen inleddes 19.10.2020 och avslutas 30.12.2020 eller då man nått insamlingsmålet. Donatorer kan vara företag, föreningar, stiftelser eller enskilda medborgare. Mera detaljer i bilagan till följebrevet (på finska och svenska)

LC Turku/Sirius

Ladda bilagan här:

pdf page

 

 

 

 


logo mv

Svenska

HelpLinkki

Länkar