Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Merkityksellistä auttamista - Betydande hjälp

KlubienTapahtumatWebinaarilinkki

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Glädje och service när vi närmar oss slutet av perioden.

Det är viktigt att fortsätta ge bra service och rekrytera nya medlemmar ända fram till verksamhetsperiodens slut. På det sättet lägger vi en bra grund för den kommande perioden och kan vara nöjda med oss själva. Årsmötena fyller våra kalendrar och förberedelserna för den kommande verksamhetsperioden framskrider.

Finlands Lionsförbunds årsmöte 2024, som kommer att äga rum i Åbo under våren, kommer att bli ett evenemang värt att uppleva. Anmäl dig och njut av både mötesdagen och en fantastisk kvällsfest.

Vi fick ett fint bidragsbeslut från LCIF-stiftelsen och vi kan nu uppfylla önskemålen från många unga ukrainska flyktingar som bor i Finland då det gäller fritidsutrustning.  Vårt distrikts LCIF-koordinator Ulla Rahkonen och vår distriktskassör Ritva Raitmaa har fått till stånd ett stort projekt i vårt distrikt.


Rapporterna om lanseringen av den nya Lion Portal plattformen under våren har bekräftats. Jag hoppas att alla har en positiv inställning till detta. Genom förändring kommer vi att nå en ny utvecklingsnivå. Vi kommer nog inte att gå in i ibruktagandet utan utbildning och stöd. Vi ska vara observanta och delta i utbildningar när det är så dags.

Vi kan förbereda oss för den kommande perioden också då det gäller fredsaffischtävlingen. Kolla på distriktets hemsida.

Låt oss gå sommaren till mötes öppna och glada till sinnet!

DG Olli Välimäki


 

  

 HelpLinkki

Länkar

 APiirinVuosikokousVK2024LinkkiPalkki

2014 04 25 SLL palkkiLCI barLCIF linkkiLionsnätbutik

Mylci

Jasenrekisteri

Arne Ritari linkkiLeotPalkki

Jalopeura linkki

MediakorttiSopimusLinkkipalkki