Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Merkityksellistä auttamista - Betydande hjälp

KlubienTapahtumatWebinaarilinkki

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

lionlogo 2c 100president2017 2018Ärade klubbfunktionärer, bästa lion

Lionens 100:e verksamhetsår har inletts. Jag hoppas att Ni alla har fått njuta av sommarens återhämtningspaus då det gäller den här fritidsverksamheten och samlat krafter för att utföra nya aktiviteter.

Mottot som vår nya internationella president Dr. Naresh Aggarwal har valt för de tre kommande perioderna: Me palvelemme, Vi hjälpar, We serve, för oss tillbaka till vår ideologis ursprungstanke. För att låna organisationens grundare Melvin Jones: "Du kommer aldrig särskilt långt förrän du börjar göra något för andra".

Hälsningar från 100-årsfesten i Chicago

Vi var ca 30 000 lion i den heta och blåsiga staden och ramarna var fantastiska. Årsmötet beslöt att områdena för den internationella servicen är: syn, hungersnöd, miljö, barncancer och diabetes. Som ny för den här perioden har huvudkontoret inrättat en GST koordinatorsbefattning. I A-distriktet börjar PDG Pertti Tenhunen som GST-koordinator. Han informerar om uppdragets befattningsbeskrivning då den så småningom har klarnat. Verksamheten sker ändå i samarbete med GMT och GLT och distriktets ledningsgrupp.

ÅUCS lejonrummen

Under hösten kommer vi A-distriktet att inleda den redan mycket omskrivna aktiviteten med ÅUCS-lejonrummen. Början görs på distriktet kryssning som man ännu hinner anmäla sig till. Anmälningstiden gick redan ut men knappast är färjan ännu helt full. Också de traditionella lionlotterna postas i augusti till klubbarna. Genom att sälja lotterna finansierar man lionens ungdomslägerverksamhet. Jag hoppas att ingen klubb i distriktet skulle returnera lotterna utan man verkligen skulle försöka att få alla lotter sålda. Man har tryckt sammanlagt 25 000 lotter och försäljningstiden är 2.8.2017 – 31.1.2018. Man kan sälja lotterna till vem som helst, kom bara ihåg att nämna om registreringen av lotten på förbundets webbsidor.

Röda Fjädern

Insamlingen närmar sig målet och de sista redovisningarna bör vara gjorda 31.8.2017. Ansökan om återbäringen på 25 % för att användas för någon aktivitet bör vara gjord senast 31.10.2017.

 
Mera detaljerade uppgifter om detta kommer via klubbens Röda Fjädern ombud. Vårt distrikt har fram till 11.8. nått upp till 54 % av målet, d.v.s. 287 328 euro. I insamlingen deltog 94 % av distriktets klubbar.

Kommunikationen och informationen

i A-distriktet försöker man hålla på en behärskad nivå så att all information sker via distriktssekreteraren. Som del av vårt mål att förankra hållbar utveckling i klubbarna, kommer man att hitta information främst på distriktets webbsidor.

Medlemmar

Då det gäller A-distriktet har det skett en mindre minskning av medlemsantalet beroende på att några klubbar har upphört men det finns också goda nyheter. Leoklubben som grundades under våren fortsätter med iver och man har också hört förfrågningar om en ny kvinnoklubb. Distriktets storvulna mål under den här perioden är att öka medlemsantalet med en ny lionmedlem före slutet av perioden. Det kanske förefaller futtigt men medlemsantalet uppvisar en fortsatt minskning, eventuellt beroende på åldersstrukturen i klubbarna. Men om alla av oss frågar en ny medlem så kommer vi säkert på plussidan i medlemsutvecklingen.

MyLCI

En annan källa till bekymmer är MyLCI-rapporteringen. Under den senaste perioden rörde sig rapporteringsprocenten som bäst kring ca 80 %. Här önskar jag en förbättring. Inom MD 107 finns det flera distrikt som redan har kommit upp i 100 %. Jag ber klubbarna att modigt ta kontakt med zonordförandena samt regionordförandena ifall det uppstår problem.

Jag önskar alla klubbar glada klubbkvällar och låt oss, såsom distriktet motto lyder under den här perioden, vara ”Naturligt tillsammans”. Utan onödig pompa och ståt och genom att satsa på samarbete mellan klubbarna.


Risto Paukku
DG 2017-2018
D-107-A

HelpLinkki

Länkar

 APiirinVuosikokousVK2024LinkkiPalkki

2014 04 25 SLL palkkiLCI barLCIF linkkiLionsnätbutik

Mylci

Jasenrekisteri

Arne Ritari linkkiLeotPalkki

Jalopeura linkki

MediakorttiSopimusLinkkipalkki

Facebook A-piiri