Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Merkityksellistä auttamista - Betydande hjälp

KlubienTapahtumatWebinaarilinkki

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Hei Sulka-Leijonat!

Viime viestistäni on aikaa, mutta toivottavasti olette saaneet liitto-tason Pusu-toimikunnalta, liiton ja piirin nettisivuilta ja muista medioista tarpeellista tietoa! Jos koette, että tämä posti tuli väärälle henkilölle (eli ette enää hoida Pusu-asioita, ohjannette oikealle).

Punainen Sulka tuotti yhteensä 2,85M€. A-piirin osuus (6.8. laskelma) oli 287327,51€, summa tarkentunee vielä. A-piirin tulos oli siis yli 10% kokonaismäärästä ja lähes se (yli 88% tarkkuudella) mihin klubit itse arvioivat kykenevänsä. Ja hienointa on, että lähes kaikki (84) klubia osallistui yhteisiin talkoisiin, kukin omin voimavaroin. Hyvä me!

Vajaa 42% bruttotuotosta tuli verkkokauppamyyntinä, ja suora rahankeräys tuotti 12,5% kokonaissummasta. Loput varat kerääntyivät pääosin klubien lahjoituksia tms. klubin omista aktiiviteeteistään. Porin vuosikokouksessa 5M€ tavoitteesta jäätiin, mutta sievoinen ja kunnioitettava summa kuitenkin saatiin kokoon. Leijonat näytti voimansa!

Punainen Sulka on siis ns. viittä vaille valmis kampanjana, mutta pari asiaa vielä muistutuksena ja huomiona:
  • Onhan raportti klubinne Pusu-toiminnasta tehty, määräpäivä on 1.9., mutta muutaman päivän myöhästyneetkin huomioidaan. Siis toivoisin jokaisen klubin ko. raportin täyttävän lähipäivinä.
  • Onhan klubinne tulouttanut Punaisen Sulan tilille kaikki keräys, aktiiviteeteistä kerätyt ja muut varat. Nyt on enää pari päivää eli torstai 31.8. iltaan aikaa tilittää varoja. Sen jälkeen liitto toki rahaa ottaa vastaan, mutta varat tuloutuvat liiton nuorisotyöhön (Leirit, nuorisovaihto, Quest etc.) ja klubi ei voi palautusosuuttaan hakea takaisin.
  • TÄRKEIN! Hakemus palautusosuuden saamiseksi. Liitteenä ohjeet siitäkin, täyttäkää lomake siten huolellisesti, että rahankeräysluvan ehdot täyttyvät.

 

Riittävän yksilöidysti ja kohdentaen, muistakaa lomakkeeseen klubin allekirjoitus ja lähettäkää skannattu lomake TAI pyytäkää klubinne presidentin lähettämään ko. hakemus sähköpostistaan (klubin presidentin sähköpostista lähetetty tulkitaan ns. sähköisesti allekirjoitetuksi). Saamani tiedon mukaan hakemuksen sisältö on ollut joissakin liian niukka.

"Haemme 25% palautusta" tai "Kunnan nuorison hyväksi" ei riitä. Sisällön tulee täyttää ohjeessa esitetyt vaatimukset. Hakemuksessa tulee olla selvästi esitetty varojen käytön kohde ja kuinka se kohdistuu oheisessa ohjeessa esitettyihin neljään osa-alueeseen. Anomuksessa voi esimerkiksi nimetä ne järjestöt, joita tuette ja sopia ko. järjestöjen kanssa varojen käytöstä siten, että se täyttää kohdistamisvaatimuksen.

  • Jos klubille lähetetyssä Pusu-saldossa on eoavaisuuksia omaan kirjanpitoonne, ilmoittakaa siitä. Saldot ns. jäädytetään myös torstai-iltana (vrt. palautusosuuden haku).
  • Niin ja kaikki mukaan Hyvän päivän Pusu-päätösjuhlaan, mukana on päämajan edustajana IPIP Bob Corlew tämän hetken tiedon mukaan, hyvää musiikkia mm. Juha Tapio, Esa Ruuttunen ja Päivi Mäkinen yms. Ohjeet liitteessä.
  • Sekä viimeisenä: Lippaat kerätään alkusyksyn aikana Hannele Tanner-Penttilän ohjeistuksen mukaisesti.
  • Sekä iso kiitos työstäsi Sulka-Leijonana!


Liitteenä ohjeistuksia:

Kiitos, Tack kaikille Punaiseen Sulkaan osallistuneille!

Tyvärr, bara på finska.
Valitettavasti tästä kirjeestä, tai sen liitteistä ei ole ruotsinnoksia.
Bo Lindberg auttanee kielellisissä ongelmissa.

Tommi
Tommi Virtanen
Punainen Sulka –piirikoordinaattori
Lions-piiri 107A

 

HelpLinkki

Länkar

 APiirinVuosikokousVK2024LinkkiPalkki

2014 04 25 SLL palkkiLCI barLCIF linkkiLionsnätbutik

Mylci

Jasenrekisteri

Arne Ritari linkkiLeotPalkki

Jalopeura linkki

MediakorttiSopimusLinkkipalkki

Facebook A-piiri