Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Merkityksellistä auttamista - Betydande hjälp

KlubienTapahtumatWebinaarilinkki

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

lionlogo 2c 100president2017 2018Bästa lejonflock,

Vi inleder periodens andra kvartal såsom ”marknaderna” uttrycker sig. Vi har fått Röda Fjädern i mål och inlett distriktets egen aktivitet, Lejonrummen i det kommande ÅUCS sjukhuset.

 

Röda Fjädern

-insamlingen blev genomförd, resultatet nästan 3 miljoner euro.
Nu borde klubbarna snabbt anhålla om medel från insamlingsresultatet för sina egna aktiviteter. Klubbarna kan anhålla om 25 % av den summa de samlat in och använda pengarna till aktiviteter som riktar sig till ungdomar.

Aktiviteten med föräldrarummen

inleddes på A-distriktets kryssningsträff i mitten av september. ”Handelslistan” på den utrustning som vi kan vara med om att skaffa, öppnades på distriktets hemsida på lionens Det Godas Dag 8.10.2017.
Reservering av utrustning har fått en livlig början. Tack för det till alla aktiva klubbar.

Försäljningen av ungdomslotterna

pågår också livligt. Jag påminner om att man med intäkterna från lotterna bekostar lionens ungdomsutbyte som åtminstone i A-distriktet har hört till toppen i landet. Samtidigt lär sig de unga att känna lionens verksamhet och det kan i ett senare skede kan vara till nytta då man söker nya medlemmar till vår organisation.

Julkort

Då vi snart inleder julförberedelserna, och julen den kommer ju snabbare än vi tror, börjar det bli aktuellt med att sända julkort. Organisationen har fina kort till försäljning och att få dem värmer

 
säkert både avsändare och mottagare. Och hälften av försäljningsintäkterna värmer åtminstone klubbens kassör.

Klubbarna

Jag hoppas att klubbarna fattat bra beslut vid sina höstmöten. Vid dessa möten beslutar man, vid sidan om andra saker, också om deltagandet i det egna distriktets verksamhet. Att delta i distriktets verksamhet ökar kunskapen om organisationen och främjar förhoppningsvis samarbetet mellan de enskilda klubbarna.

Distrikt

Information om distriktets angelägenheter, utbildningar etc., samt om klubbarnas verksamhet hittar man på distriktets hemsidor. Man får hoppas att man även får nyheter från de tystaste klubbarna därför att jag tror att alla klubbar har något slag av verksamhet. Det behöver inte vara fråga om något stort och mäktigt, även en alldeles vanlig klubbverksamhet är värd ett nyhetsinlägg. Jag önskar att man speciellt då det gäller rövandet av bjällrorna skulle sända in en rapport. På det sättet skulle man få bjällrorna att cirkulera och bort från dammiga skåphörn.

I distriktet har många klubbar jubileumsfester på kommande. Förutom att vi firar de här jubileerna kan vi fira vårt fosterlands och vår organisations 100-åriga existens.

Låt oss vara stolta över bägge.

Risto Paukku
DG 2017-2018
MD-107-ARistonYhteystiedot

HelpLinkki

Länkar

 APiirinVuosikokousVK2024LinkkiPalkki

2014 04 25 SLL palkkiLCI barLCIF linkkiLionsnätbutik

Mylci

Jasenrekisteri

Arne Ritari linkkiLeotPalkki

Jalopeura linkki

MediakorttiSopimusLinkkipalkki

Facebook A-piiri