Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Merkityksellistä auttamista - Betydande hjälp

KlubienTapahtumatWebinaarilinkki

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

lionlogo 2c 100president2017 2018Bästa lion,

Fredens och barnens fest, julen, närmar sig. Under höstperioden har man hållit klubbmöten och firat vår självständighet och många klubbar har ordnat egna fester. Jag hoppas att alla har njutit av dessa stunder och fått någonting ut av dem och tack vare dem stått ut med denna regniga höst.

 

Medlemmar

Guvernörsrådet är ändå bekymrat över att antalet lionmedlemmar minskar i vårt land. Beträffande A-distriktet betyder det 41 förlorade lion trots att klubbarna ändå förtjänstfullt tagit in nya medlemmar. Vi har nu 21 kubbar med mindre än 20 medlemmar, en har kommit till under höstperioden. Under vårperioden förmår vi säkert vända den här utvecklingen då vi verkligen anstränger oss så att den visar ett plus. Om varje lion frågar en person om den kunde bli medlem, kommer vår tillväxt att vara enorm. Det lönar sig speciellt för de små klubbarna att rikta in sig på medlemsrekryteringen; planeringen och genomförandet av aktiviteterna blir ju lättare då idéer och ansvarstagare är flera.

Röda Fjädern

Röda Fjädern-insamlingen har kommit i mål. Insamlingens resultat på nästan tre miljoner euro är era klubbars och lionens förtjänst. Fina aktiviteter och evenemang under hela insamlingstiden. Dessa aktiviteter kan klubbarna förädla för att användas även i framtiden. Bara fantasin är gränsen. Röda Fjädern var ju förbundets insamling och för den här perioden har man inte godkänt andra insamlingar. Till kännedom för de klubbar som har fått brev av IPCC Heikki Hemmilä om ett kommande yrkesskoleprojekt i Sri Lanka: Lionsförbundets styrelse, årsmötet eller guvernörsrådet har inte godkänt en dylik insamling.
Jag hoppas att alla klubbar i A-distriktet har anhållit om och fått sin Röda Fjädern-återbäring och hittat ett bra ändamål för återbäringen.

Lejonrum

Insamlingen för Lejonrummet började på distriktets höstkryssning. Klubbarna har verkligen gått in för att via distriktets egen aktivitet understöda vårt närsjukhus. Från nätbutiken som finns på distriktets hemsida har man beställt rikligt med saker och pins. Ett stort tack till Markku Patrikainen som ”slagit upp” nätbutiken. För honom utgör sådana här bit-saker inga problem. Aktiviteten avslutas vid utgången av perioden 2018-2019 och jag tror starkt att vi då har nått vårt insamlingsmål på 30 000 €. Om vi får in mera pengar går summan till att understöda ÅUCS.

Ungdomsbyte

I ungdomen finns framtiden. Distriktets nyaste LEO-klubb fungerar berömvärt och till ungdomsutbytet har redan sökt nästan 60 unga (förhandsbesked).

 

Nationellt är vi igen bästa A-klass (läs A-distrikt) då en tredjedel av de unga som beger sig utomlands är från vårt distrikt. Ett exempel för andra att ta efter. Jag hoppas att man för unga som kommer från utlandet ska hitta tillräckligt med värdfamiljer inom distriktets område.

Lions 100 vuotta

Angående lionens 100-årsjubileum ger jag nu ordet till DC Bo Lindberg:
---
LCI:s hundraårsjubileum inleddes i juli 2014 och fortsätter till juni 2018. Världsomfattande fram till början av november har vi hjälpt över 192 miljoner människor, i Finland 2,3 miljoner. Antalet bestående projekt i världen uppgår till nästan 23 000, i Finland nästan 500. Imponerande siffror. Jag tackar alla klubbar som har orkat med att rapportera sina aktiviteter i MyLCI.

Som distriktskoordinator har även jag en skyldighet att rapportera och nu har man från huvudkontoret sänt direktiv om den förestående rapporteringen nu i januari. I rapporten är det meningen att samla information om klubbarnas mest betydelsefulla prestationer som ansluter sig till 100-årsjubiléet. Huvudkontoret ber att klubbarna berättar/beskriver för mig följande:

  1. Vilken är klubbens viktigaste insats under hundraårsjubileet (juli 2014 - juni 2018)?
  2. Beskriv insatsen (till exempel hur många människor som fick hjälp, hjälpinsatsens påverkan, Ökad klubbverksamhet och/eller ökad synlighet i samhället).
  3. Finns det bilder eller video från insatsen?

Jag hoppas att klubbpresidenten skulle ta upp detta ärende t.ex. på klubbens styrelsemöte i januari och sekreterare skulle rapporter kort till mig senast 26.1.2018 per e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

---

ARS- och Melvin Jones-fest

Festen ordnas 10.3.2018 på Restaurang Aitiopaikka. Klubbar som önskar belöna förtjänta medlemmar bör anhålla om riddarvärdighet hos Arne Ritari-stiftelsen senast en månad före festen och hos LCIF gällande Melvin Jones Fellow-medlemskap senast fem-sex veckor före festen.

Noggrannare information om festen publiceras senare på dessa sidor. Direktiv om MJF ansökningar här och Riddar ansökningar här.


Här till sist önskar vi alla lion i A-distriktet

En Fridfull Jul och ett aktivt och inspirerande Nytt År 2018

Risto och Marketta Paukku

Ladda PDF

 


RistonYhteystiedot

HelpLinkki

Länkar

 APiirinVuosikokousVK2024LinkkiPalkki

2014 04 25 SLL palkkiLCI barLCIF linkkiLionsnätbutik

Mylci

Jasenrekisteri

Arne Ritari linkkiLeotPalkki

Jalopeura linkki

MediakorttiSopimusLinkkipalkki

Facebook A-piiri