Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Merkityksellistä auttamista - Betydande hjälp

KlubienTapahtumatWebinaarilinkki

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

lionlogo 2c 100president2017 2018Ett bättre nytt år, bästa lion,

och hälsningar till alla härifrån det regniga Mietois. Under det här årsskiftet inföll flera vintrar och vårar? Klimatet blir varmare och även vi borde kanske för vår del göra någonting för att dämpa utvecklingen. Vid det följande distriktsstyrelsemötet kommer vi att presentera en utmaning från B-distriktet som kanske för sin del kommer att ge oss vägkost för ett aktivt miljöarbete.

 

Jubileumsinfo

Lionens 100-årsjubileum fortsätter till slutet av den här perioden och samtidigt får vi fira vår gemensamma stiftelses LCIF:s 50-åriga tillvaro.

Då många av våra klubbar även firar jubileer skulle det vara fint om man kommer ihåg förtjänta lion med Arne Ritari-stiftelsens riddar- eller pro riddarvärdighet eller med Melvin Jones Fellow utmärkelse.

I distriktet firar vi igen dessa nämnda 10.3.2018 på restaurang Aitiopaikka i Åbo.

Distriktets årsmöte

Nu när vi börjar förbereda distriktets årsmöte hoppas jag att alla klubbar som kommer att delta i mötet skulle komma ihåg att anmäla sig till mötet via distriktets hemsida.

Möteskallelsen sänds till klubbarna alldeles inom den närmaste tiden. Vid det här mötet kommer vi ju att besluta om de avgifter som klubbarna ska betala till distriktet men även fatta beslut i andra ärenden.

 

Medlemsinfo

Nu skulle det även vara hög tid att inleda rekryteringen av nya medlemmar så att vi skulle nå målet för perioden: att vi är ett lion fler än i början av perioden. Även andelen av kvinnliga lion borde man få höjt med en procentenhet. Här har vi alla en utmaning inför våren.

Om varje klubb i distriktet skulle ta emot 2 nya medlemmar och ingen skulle avgå nu i slutet av perioden, skulle vi i distriktet ha 176 flera lion. Det skulle vara en bra tillväxt på 10 %. På varje ort behövs sådan service som klubbarna kan stå för och om inte vi hjälper, så vem?

Lejonrum

Distriktets Lejonrum-aktivitet som går över två verksamhetsår har fått en bra start såsom ni kan läsa på distriktets hemsida. Det är fint att klubbarna har tagit till sig den här insamlingen så att vi, då sjukhuset står färdigt, kan leverera den inredning som vi lovat.


Med en önskan ett givande sportlov och en bra början på våren

DG Risto Paukku

Tulosta PDF 


RistonYhteystiedot

HelpLinkki

Länkar

 APiirinVuosikokousVK2024LinkkiPalkki

2014 04 25 SLL palkkiLCI barLCIF linkkiLionsnätbutik

Mylci

Jasenrekisteri

Arne Ritari linkkiLeotPalkki

Jalopeura linkki

MediakorttiSopimusLinkkipalkki

Facebook A-piiri