Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Merkityksellistä auttamista - Betydande hjälp

KlubienTapahtumatWebinaarilinkki

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

lionlogo 2c 100president2017 2018Bästa klubbpresidenter, lion och partner

Under den andra hälften av perioden har verksamheten i klubbarna igen bra skjutit fart. Under vintern har många klubbar haft fina aktiviteter. Det är aktiviteter ute i det fria, pilkningstävlingar, olika utfärder och mycket annat. Ute i samhället medför detta en synlighet som vi så mycket har efterlyst. Samtidigt förbereder sig klubbarna för vårens möten och valet av nya styrelser för nästa period.

 

Det är också viktigt att klubbarna i tur och ordning tar sig an funktionärsuppgifter i distriktet. Att fungera utanför sin klubb, t.ex. som funktionär i distriktet, ger djupare kunskap och ökar medvetenheten om vår världsomfattande fritidsverksamhet. Såsom man säger i vår slogan: ” Vi hjälper - We Serve”.

Den kommande våren för med sig en smula tilläggsarbete för klubbarnas sekreterare, såsom för sekreterare i alla föreningar. Det beror på att EU förnyar den gällande dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation d.v.s. GDPR). Den nya förordningen inverkar även på innehållet i och upprätthållandet av Lionsförbundets medlemsregister. Av medlemmarna kommer man att be om fullmakt att samla in och använda sig av personuppgifter.
Under våren kommer klubbarna att få en blankett för alla medlemmar att underteckna och med vilken klubbmedlemmen ger fullmakt för behandling, uppbevaring och publicering av uppgifter som berör en själv. Läs mera på Lionsförbundets sidor eller Dataombudsmannens kansli: EU:s dataskyddsreform.

Vid det seminarium som hölls vid guvernörsrådets möte 3.3.2018 undertecknade distriktsguvernörerna en förbindelse som gäller skyddskampanjen för Östersjön. Av de 14 distrikten i Finland undertecknade 13 distrikt, tillsammans med Lionsförbundets ordförande Erkki Honkala, förbindelsen. Det är fråga om att möjliggöra förverkligandet av Lions Forward-programmets miljödel även då det gäller Östersjön. Undertecknandet betyder inte att klubbarna skulle förbinda sig till att utföra några aktiviteter eller till att samla in pengar. Förbundet och distriktet kommer ändå att stöda klubbarna om klubbarna vill utföra aktiviteter för miljön som berör skyddet av Östersjön. Distriktet har redan under den här perioden haft en kommitté för hållbar utveckling som leds av DC Britta Wiander. Klubben kan t.ex. hålla en friluftsdag och samtidigt städa upp någon strand och rapportera det som en miljöaktivitet.

Förberedelserna inför vårens årsmöte är redan långt framskridna. LC Mietoinen önskar alla lion i A-distriktet välkomna till MMS-huset 21.4.2018. Den egentliga möteskallelsen postas under senare delen av mars.

 

Vid mötet kommer man att välja nya distriktsguvernörer och distriktsstyrelse. Kandidater till distriktsguvernörsposterna är:

  • Distriktsguvernör 1VDG Björn Hägerstrand, LC Mariehamn
  • 1. Vice distriktsguvernör 2VDG/CC Heikki Mäki LC Paattinen
  • 2. Vice distriktsguvernör och distriktssekreterare Markku Karlsson LC Turku/Kupittaa samt
  • 2. Vice distriktsguvernör och distriktssekreterare Jari Järvelä LC Karinainen/Kyrö

Vi får alltså igen rösta.

Distriktets egen aktivitet ”Lejonrummet” har blivit väl emottaget i klubbarna, Fastän insamlingen pågår ännu under nästa verksamhetsperiod, närmar vi närma oss det ursprungliga målet. Ändå finns det i det i den nya barnkliniken, såsom även i den nuvarande, ett fortsatt behov av att öka patienttrivseln. Jag tror att vi kan bidra till ökad trivsel i den nya barnenheten såväl för patienterna, föräldrarna som för personalen. Trots att distriktets ”Lejonrumsbutik” börjar se tom ut, kommer vi att få mera varor på butikshyllorna för klubbarna att ”lösa in”. Det finns ännu en hel del Lejonrumspins att få och jag hoppas att den kommer att pryda bröstet på alla deltagare och partner på årsmötet.

I vårt distrikt har man berömvärt tagit in nya klubbmedlemmar. En mängd ”bortfall” har också skett varför vi nu är ca 30 medlemmar på minus för den här perioden.
Vårt mål var ju +1 vid slutet av perioden.
Lionsförbundet har haft svårigheter att få foldern för nya medlemmar in i landet. Beställningen har nog gjorts för länge sedan men paketet har man ännu inte fått till Finland.
Hos guvernörerna finns pins för nya lion och faddrar så klubben behöver nog inte med tomma händer ta emot nya medlemmar. Under den här perioden får de nya medlemmarna därtill 100-årsjubiléets specialmärke liksom även faddrarna. Ring till distriktsguvernören ifall du behöver märken (+358 400 526 566).
Jag är övertygad om att vi i slutet av juni har en liongrupp i A-distriktet som har en medlem mera än för ett år sedan.


Jag önskar alla en god fortsättning på våren och väntan på sommaren,

DG Risto Paukku

 

Tulosta PDF 


RistonYhteystiedot

HelpLinkki

Länkar

 APiirinVuosikokousVK2024LinkkiPalkki

2014 04 25 SLL palkkiLCI barLCIF linkkiLionsnätbutik

Mylci

Jasenrekisteri

Arne Ritari linkkiLeotPalkki

Jalopeura linkki

MediakorttiSopimusLinkkipalkki

Facebook A-piiri