Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Merkityksellistä auttamista - Betydande hjälp

KlubienTapahtumatWebinaarilinkki

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::
GAT logo 115Bästa Lionsledare,


Här kommer information från mig om GAT Global Action team som är en nybildad organisationsmodell som LCI tagit fram för att skapa bättre synergi och samarbete inom hela Lions organisation.

Arbetsgrupperna ska på sikt se lika dana ut på alla nivåer, där vi startar med den viktigaste, som är den enskilda klubben där man utnämner GLT, GMT och GST som man gör lika på alla nivåer (klubben, distriktet, nationellt, konstitutionellt ”Europa för vår del” samt på världsnivå). Detta skall göra att all information inom de tre olika nivåerna skall gå till de som ansvarar för samma område till exempel utbildning GLT. Då får alla rätt information ner i organisationens i alla led och alla vet vem man skall kontakta ”uppåt” för mer information eller hjälp. Alla samarbetar också som ett team på varje nivå för att stärka organisationen i sin helhet.

Vad betyder detta för den enskilda klubben? Jo, de nya funktionärerna kommer i många klubbar endast att byta namn på funktioner som man redan har. Förslagsvis enligt följande:

  • GLT Globala Ledarskaps Teamet = Förslagsvis Vice Presidenten
  • GMT Globala Medlems Teamet = Byt namn på medlemsordföranden eller GMT inom parentes.
  • GST Globala Service Teamet = Byt namn på aktivitetsordföranden eller GST inom parentes.

Dessa leds av ordföranden i alla nivåer, för klubbens del av Presidenten. I riktigt små klubbar kan någon person kanske ha flera av dessa ansvarsområden.

 
Jag hoppas att ni hinner genomföra dessa strukturella ändringar innan vi inleder nästa period.
Om ni har frågor vänligen kontakta mig eller gå in på LCI:s svenska sidor och läs mer om detta på:

Det är mycket nytt på gång inom Lions för att förenkla och förbättra din och din klubbs verksamhet projektet kallas LCI Framåt. Innan sommaren är över ska vi borda ha en nya Lions app som ska göra din och din klubbs verksamhet enklare med rapporter, sammankalla till möten och projekt, se vad andra klubbar gör nära dig och runt om i världen med mera. LCI kommer inom kort även att lansera en helt ny Internationell hemsida byggd på egen plattform och så bli mycket enklare att navigera genom och hitta den information man söker.

Jag är riktigt stolt över att se att Lions är på tå och utvecklas hela tiden liksom världen gör. Kanske alla en dag är Lions på ett eller annat sätt och vill hjälpa andra människor!


 Med vänliga och soliga Lionshälsningar

BjörnH

 


 

 Ladda här GAT-pocketguide:   Ladda här GAT-info:
pdf page   pdf page

 

 

HelpLinkki

Länkar

 APiirinVuosikokousVK2024LinkkiPalkki

2014 04 25 SLL palkkiLCI barLCIF linkkiLionsnätbutik

Mylci

Jasenrekisteri

Arne Ritari linkkiLeotPalkki

Jalopeura linkki

MediakorttiSopimusLinkkipalkki

Facebook A-piiri