Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Kohdataan, toimitaan ja viihdytään - Träffas, agerar och trivs

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Lions Quest ansvariga

Tack till er alla för det senaste verksamhetsåret. Vi har varit aktiva och vi kunde förverkliga vår kurs. FINT! Den nya verksamhetsperioden håller på att komma igång.
http://www.lionsquest.fi/framsidan/
(http://www.lionsquest.fi/etusivu/)

Nu är det den rätta tidpunkten för att i klubbarna ta upp Quest-aktiviteten och att sätta igång med att marknadsföra den högklassiga Quest-utbildningen. Priset på grundkursen är 410 €/deltagare. Kursen är fortsättningsvis två dagar lång.

HÖSTENS KURS HÅLLS I ÅBO mån. – tis., 8 - 9.oktober men platsen är ännu öppen.
VÅRENS KURS hålls i mars 2019. Kurserna är finskspråkiga.

Kursen är ämnad för alla som arbetar med barn och ungdomar, som t.ex.

  • för skolorna: lärarna, assistenterna
  • för daghemmen: barnträdgårdslärarna, specialassistenterna och barnvårdarna
  • för församlingarna: barnledarna
  • och även för alla andra som arbetar med barn och unga

Redan under hösten har Lionsförbundet sänt information om kursen till skolorna, vilket innebär att skolorna preliminärt redan är medvetna om den. Andra håll som t.ex. församlingarna och förskolorna har inte fått information. Därför är er insats på orten SYNNERLIGEN VIKTIG!

Lions Quest Kunskap för livet-programmet är en av de viktigaste aktiviteterna inom lionsverksamheten.

Lions Quest-utbildningen i Finland anses även internationellt vara mycket högklassig. Våra egna utbildare har fått ge utbildning även utomlands åt personal inom undervisningssektorn. Vår utbildning svarar direkt på de nya undervisningsplanernas utmaningar. Innehållet och materialet i vår utbildning ger praktiska verktyg för lärare och fostrare.

Vi främjar på det här sättet barnens och de ungas levnadsfärdighet och vi förebygger t.ex. marginalisering och mobbning.

 
Vår utbildning stöds bl.a. av professor Kirsi Lonka från Helsingfors, docent Matti Rimpelä från Tammerfors, professor Taru Lintunen från Jyväskylä och tränaren Jukka Jalonen.

Jag ber att ni meddelar mig klubbens beredskap att sponsorera fostrare till vår utbildning och ifall ni inte hittar deltagare, ta kontakt med mig därför att jag har några intresserade som inte har hittat sponsorer.

JAG VÄNTAR PÅ ATT NI TAR KONTAKT

Jag ber och hoppas att de som sköter Lions Quest-ärendena i klubbarna aktivt är i kontakt med områdets/ortens skolor, daghem, församlingar och de som arbetar inom idrottssektorn så att det goda arbetet med barn och unga fortsätter lyskraftigt härifrån och framöver.

Då klubben har fått veta vem som ska utbildas, bör han/hon anmäla sig elektroniskt på Lionsförbundets hemsida.
http://www.lionsquest.fi/ilmoittautuminen/

Det är viktigt att man i anslutning till anmälningen nämner sponsorklubben.

På Lions Quests vägnar, redan nu på förhand ett stort tack.

Med en önskan om en bra verksamhetsperiod

Samarbetshälsningar

Virpi Lukkarla
044 0605563
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


HelpLinkki

Facebook A-piiri