Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Kohdataan, toimitaan ja viihdytään - Träffas, agerar och trivs

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Lions Quest meddelande

Tack till er alla för höstperioden 2018!

Vårperioden 2019 står inför dörren och i ÅBO ordnas en kurs 25–26.2.2019 (finskspråkig).

Platsen är ännu öppen. http://www.lionsquest.fi/etusivu/

Jag hoppas att många klubbar skulle komma med i Quest aktiviteten. Priset på grundkursen är 410 €/deltagare och räcker två dagar.

I kursen kan delta alla som arbetar med barn och ungdomar:
- skolorna: lärarna, assistenterna
- daghemmen: barnträdgårdslärarna, specialassistenterna och barnvårdarna
- församlingarna: barnledarna
- idrottsföreningar och -klubbar: tränarna
- och även alla andra som arbetar med barn och unga

Redan under hösten har Lionsförbundet sänt information om kursen till skolorna i vårt distrikt, vilket innebär att skolorna preliminärt redan är medvetna om den. Andra håll som t.ex. församlingarna och förskolorna har inte fått information. Därför är er insats på orten SYNNERLIGEN VIKTIG!

Lions Quest-utbildningen i Finland anses även internationellt vara mycket högklassig. Våra egna utbildare har fått ge utbildning även utomlands åt personal inom undervisningssektorn.
Vår utbildning svarar direkt på de nya undervisningsplanernas utmaningar. Innehållet och materialet i vår utbildning ger praktiska verktyg för lärare och fostrare.
Vi främjar på det här sättet barnens och de ungas levnadsfärdighet och vi förebygger t.ex. marginalisering och mobbning.

Vår utbildning stöds bl.a. av professor Kirsi Lonka från Helsingfors, docent Matti Rimpelä från Tammerfors, professor Taru Lintunen från Jyväskylä och tränaren Jukka Jalonen.

Jag ber att ni meddelar mig klubbens beredskap att sponsorera fostrare till vår utbildning och ifall ni inte hittar deltagare,

 
ta kontakt med mig därför att jag har fått anmälningar till kusen från några intresserade som inte har hittat sponsorer.

JAG VÄNTAR IVRIGT PÅ ATT NI TAR KONTAKT

Jag ber och hoppas att de som sköter Lions Quest-ärendena i klubbarna, aktivt är i kontakt med områdets/ortens skolor, daghem, församlingar och de som arbetar inom idrottssektorn så att det goda arbetet med barn och unga fortsätter lyskraftigt härifrån och framöver.

Då klubben har fått veta vem som ska utbildas, bör han/hon anmäla sig elektroniskt på Lionsförbundets hemsida.
http://www.lionsquest.fi/ilmoittautuminen/

Det är viktigt att man i anslutning till anmälningen nämner sponsorklubben.

VIKTIGT FÖRHANDSBESKED

Under 2019 ordnar Lions Quest, med Röda Fjädern medel, utbildning i Åbo för motions- och idrottsklubbar.
Utbildningen hålls under två kvällar 5.9. och 11.9.2019, under sammanlagt 7 timmar.
Utbildningen betalas med Röda Fjädern medel, klubbarnas uppgift är att hitta tränare som deltar i kursen.
Gratis alltså för klubbarna.

Ett stort tack redan nu på Lions Quests vägnar.

God Jul till er alla och ett Gott Nytt År 2019

Samarbetshälsningar Virpi Lukkarla
044 0605563
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Ladda meddelandet här:

Ladda kurskalendern här:

PDF ikoni PDF ikoni

HelpLinkki

Facebook A-piiri