Lions Clubs International - Piiri 107-A

Hauskasti eteenpäin - Roligt framåt

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Lions fyllde Kalajoki Event Park Arenan

Av mötesveckoslutet i Kalajoki hade man all orsak att förvänta sig en verklig upplevelse. De berömda sanddynerna och all service som man skapat för turister var utan like. Väderutsikterna lovade därtill sol och värme. Trots att mötesdeltagarna under större delen av tiden höll sig inomhus måste man ändå färdas under bar himmel mellan mötesplatsen och inkvarteringsställena.

Veckoslutets alla större evenemang skedde i det rymliga Event Park Arena i vars anslutning det även fanns en mindre tälthall i vilket man fått inrymt de traditionella informationsdiskarna för årsmötet, presentering av förbundets verksamhet samt några produktdemonstratörer som redan i flera år hängt med. Nog behövdes det utrymme för nästan 1500 mötesdeltagare.

På fredagen, efter en del olika möten, presskonferens och presentation av vice ordförandekandidaterna, hölls mötets öppningsfest där man efter tal och olika uppträdande även belönade förtjänta lion. A-distriktet klarade sig i detta hänseende alldeles bra. Distriktsguvernör Björn Hägerstrand fick motta internationella presidenten Gudrun Yngvadottirs Leadership Avard och A-distriktet fick den tidigare internationella presidentens pris för den bästa medlemstillväxten i Finland. Även A-distriktets tidigare distriktsguvernör Ari Lindells arbete med det internationella ungdomsutbytet uppmärksammades med ett specialpris ”Ungdomsutbytets Top 10”. PCC Marja-Leena Knuutinen, LC Turku/Aurora och lion Pirjo Koskenrouta, LC Uusikaupunki/Merettaret tilldelades International President’s Certificate of Appreciation.

Till fredagskvällen hade man ordnat, förutom själva mötesöppningen, ”Havsnära strandlejon kvällsfest” där man förutom en smaklig kvällsmiddag fick dansa till orkestern ”Keltaiset banaanit”. Stämningen gick hand i hand med namnet på festen och många hade hörsammat arrangörernas önskan om att man skulle klä sig enligt kvällens tema. Beträffande våra estniska vänner kan man säga att de till fullo levde sig in i havsstämningen.

Själva årsmötet stod i tur på lördagsmorgonen. Till mötesordförande valdes förbundets tidigare ordförande Jari Rytkönen.

 
Mötets konstituerande tog tyvärr denna gång onödigt länge då t.ex. förslag till flera protokolljusterare än normalt drog ut på tiden. Försäljningen av Lionshuset behandlades rätt länge p.g.a. de många inläggen. Vid omröstningen fick ändå försäljningen av huset tillräckligt med röster bakom sig. Månntro man nu kan konstatera att detta ärende är slutbehandlat… Mötet godkände också LC Parainen-Pargas klubbens motion, understödd av några andra svenskspråkiga kubbar, att man grundar en nationell arbetsgrupp som stöder de svenskspråkigas ställning speciellt vad som gäller information och anvisningar. Arbetsgruppen är ansvarig för översättningar av texter och uppdateringar t.ex. på förbundets webbsidor. I A-distriktet har man redan gjort mycket arbete för att beakta svenskan, speciellt i informationsflödet. Mötet fastställde även valet av Heikki Mäki till distriktsguvernör i A-distriktet och han fortsätter nu som ”elect” (DGe) till Milano där han officiellt utses till distriktsguvernör (DG).

Vid Melvin Jones tillställningen blev A-distriktets guvernör Björn Hägerstrand utsedd till Melvin Jones Fellow.

Nästa år hålls årsmötet i Seinäjoki och 2021 åter igen i Åbo. Det kommande Åbo-mötet presenterades med ett eget utställningsstånd. Lion Jari Järvelä, PDG Pertti Tenhunen, lion Raija Tenhunen samt lion Markku Patrikainen ansvarade för iståndsättandet och presentationsturerna.

I det stora hela var evenemanget rätt lyckat och motsvarade upplevelsemässigt bra det som man i dessa sammanhang behöver.


 
Tack till arrangörerna på A-distriktets vägnar!

 


 

 

HelpLinkki

Länkar

Facebook A-piiri