Lions-Piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Kohdataan, toimitaan ja viihdytään - Träffas, agerar och trivs

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

107 a logo ei varjoa

Kerro palvelustamme - Berätta om vår service

 

 

lionlogo 2c Eivarjoa

Blir det något kvar i handen efter våra hjälpinsatser?

Under hösten har jag ständigt fått höra den ovanstående frågan av de personer som jag har fått med i lionsverksamheten. Först kändes frågan lite sårande. Jag tänkte: ” Är bilden av lionen verkligen sådan att vi utför vårt servicearbete endas för pengarnas skull.?” Sedan förstod jag att människor, över allt annat, värdesätter sin egen tid och att man av att delta, bör få erfara något som ökar värdet på det att vi finns till.

Enligt min åsikt är vår lionprodukt i ett bättre skick än vad det snabbt minskande medlemsantalet ger sken av. Nu är frågan bara om det om vi vågar och kan marknadsföra vår produkt – berätta om vår service och hjälpinsatser.

Det räcker inte till för alla människor som vi möter, att man som ersättning för servicearbete, känner sig glad och nöjd eller att man ökar jämställdheten eller rättvisan. För många räcker det nog. Alltså, varför ber vi inte dem att komma med för att hjälpa sådana som behöver hjälp?

Jag ber speciellt klubbfunktionärerna att på kommande möten fråga medlemmarna i klubben: ”Har vi berättat om vårt servicearbete och har vi bett andra att komma med?”

Då jag skriver detta deltar jag i utbildningsprogrammet för Lions certifierade instruktörer. Jag sitter vid bordet i mitt hotellrum och förutom att jag ser på datorskärmen ser jag på spegeln som ligger bakom. Spegeln ger ofta den rätta, men även det skoningslösa svaret på våra frågor.

Den störtflod av meddelanden som klubben får är konstant och som ni märker har jag inte själv aktivt bidragit till detta. Mitt föregående brev fick ni i september. Ni kommer ändå inom den nära framtiden att få många meddelanden såväl från huvudkontoret, förbundet som från distriktet. Ur dem kan ni ösa idéer för klubbens serviceverksamhet. Gemensamma och gemensamt beslutna hjälpprojekt är just nu julkorten

 
och ungdomslotterna. Januari för med sig kyrkohelgarna, en Lions Quest kväll och midvin-terns brådskor.

Senast 15 januari bör klubbarna även ansöka om arrangörsrättigheterna till den kommande periodens distriktstävlingar samt meddela sina distrikts- och vice distriktsguvernörskandidater eller ärenden som de vill att ska behandlas på distriktsmötet. Då det gäller de nämnda ärendena, studera distriktets stad-gar och följ dem.

Sök nya sätt att ge ett tack för det någon gjort och använd er av t.ex. Arne Ritari-stiftelsens bidrag för att stärka inverkan av det vi uträttar. Kom ihåg all serviceverksamhet inte bara behöver vara klubbens egen utan genom samarbete ökar vi på värdet på vår verksamhet. Denna värdeökning kan även be-stå av donationer till lionens internationella stiftelse LCIF via Melvin Jones Fellowship eller t.o.m. frivil-lighjälp vid en helt annan aktörs evenemang. Om man går in för det sistnämnda lönar det sig att ta kontakt med PDG Juhani Nyyssönen och fråga vad man i Salotrakten kunde göra vid det stora vol-leybollevenemanget som där går av stapeln nästa sommar.

I skrivande stund har vi enligt statistiken i MyLion gjort 10 506 servicetimmar och hjälpt sammanlagt 22 094 människor.

London 7.12.2019

Heikki Mäki



Berätta om vår service
Ungdomsutbytet 2020

Det internationella ungdomsutbytet har långa traditioner i Finland. Utsända av aktiva klubbar i A-distriktet har varje år ett tiotal ungdomar kunnat bekanta sig med livet och kulturen i andra länder.

Ansökningsprocessen har igen satts igång och för ungdomsutbyte söks nu, med tillhjälp av alla klub-bar, 17-21 åriga ungdomar för att under nästa sommar delta i resor som räcker 3 – 4 veckor. De be-står av typiska familjevistelser och internationella ungdomsläger.

 
Resorna blir en oförglömlig upplevelse för de unga.

Lions ungdomsutbyte är dubbelriktat. Även för de ungdomar som kommer till Finland behöver man familjelogi. Genom att skaffa värdfamiljer, ger klubben för de finländska ungdomarna en möjlighet att vara med om utbytet, oftast ännu därtill till det land som man önskat. Alldeles vanliga familjer, som kan erbjuda den unga en egen säng eller eget rum, kan fungera som värdfamilj. Familjeperiodens längd varierar mellan en till tre veckor och man kan också dela den med en annan familj. De unga trivs bäst med likåldriga varför man t.o.m. kan ta sig an två unga från olika länder.

Trevliga minnen från Finland är värdefulla.


 

 

PDF ikoni

 

HelpLinkki

Facebook A-piiri