Lions-Piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Kohdataan, toimitaan ja viihdytään - Träffas, agerar och trivs

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

107 a logo ei varjoa

Kerro palvelustamme - Berätta om vår service

 

 

lionlogo 2c Eivarjoa

Nu visslar vi ett slag

Inledningen på året har tärt på krafterna. Pojken har nog inte många gånger sjungit eller visslat i högan sky. Jag har däremot haft orsak att fundera på mitt lionlöfte samt Lionsprinciperna. Fått söka efter en balans mellan arbete och fritidsverksamhet samt att fråga mig själv: ”Har du skapat förtroende i ditt dagliga arbete? Och hur bland lionen?” Jag tror och vet att många av er funderar på alldeles samma saker.

Ni torde känna till min officersbakgrund och mitt intresse för krigshistoria. Jag har nu i brådskan öst kraft ur berättelsen som jag upplever att även ger en bild av att förbinda sig till att utför servicearbete. I berättelsen frågar generalen av löjtnanten om Kollaa håller och löjtnanten svarar: ” Kollaa håller om man inte flyr undan”.

Jag har fått uppleva att lionen inte smiter iväg utan tjänar, deltar och hjälper. De frågar också ”Hur mår du?”. Tack för det.

Lion Pirjo Koskenrouta med sitt gäng skapat en ny Jalopeura tidning som vi kan och ska ta del av. Tidningarna har varit för utdelning hos region- och zonordförandena och de borde redan vara hos klubbarna och klubbmedlemmarna. Säg till ifall du inte fått din egen. Njutbara lässtunder.

När jag skriver detta är jag på veckoslutsresa till Uleåborg – guvernörsrådets möte. Förutom att man fattar administrativa beslut finns det även fest på programmet.

 
I distriktet finns det även möjlighet att festa. Kom lördag 14.3. med ett stort gäng från klubbarna på Lions Storfest. Anmälningarna gör man på distriktets webb-plats. Festen är startskottet på distriktsnivå för firandet av den finländska lionsverksamhetens 70-årsjubileum. Festen ger ett trevligt tillfälle till samvaro, att träffa bekanta, en kulinarisk middag och dans. Vid festen belönar många klubbar sina medlemmar med Lions riddarskap och Melvin Jones Fellowships. Nu har nästan hundra deltagare anmält sig till festen. Reservera plats och anmäl dig genast. Man ryms nog med.

Om du inte hinner delta i festen, kom till konserten 18.4. som i Åbo arrangeras av distriktet för att stöda verksamheten vid ÅUCS barnklinik. Läs noga informationen och direktiven som redan kommit och eventuellt ännu kommer till klubbarna. Man kan som klubb stöda evenemanget och medelinsamlingen genom att skaffa radannonser till programbladet och naturligtvis genom att köpa ett stort antal programblad och genom att gå på konserten. Min egen landsbygdsklubb LC Paattinen betalade redan stödavgiften, skaffade en radannons och biljetter har vi sålt – det lyckas alltså även för er. Ta del av direktiven även till det här evenemanget på distriktets webbplats.

Då jag undertecknar det här brevet har vi enligt statistiken i MyLion utfört 14606 timmar servicearbete och hjälpt sammanlagt 40 106 människor. Jag är lite bekymrad över att 52 klubbar inte överhuvudtaget rapporterat någon serviceaktivitet. Finns det något fel någonstans?

Uleåborg 28.2.202019

Heikki Mäki


 


Berätta om vår service

Lions Quest är ett program som främjar livskunskap. De som arbetar med barn och ungdomar och som har deltagit i utbildningen har varit mycket nöjda, här några kommentarer efter kursen:

 • En alldeles härligt inspirerande kurs som ger konkreta medel att i mitt arbete att förverkliga den nya läroplanen och utveckla de ungas levnadskonst.
 • Det fanns rikligt med material och den ger svar på många utmaningar som jag möter i mitt arbete.
 
 • Jag kommer själv från barnskyddet och den här utbildningen skulle även vara bra att dela med sig av utanför skolvärlden.
 • Den bästa och mest praktiskt inriktade utbildning jag varit med om.
 • Utbildningen stärkte min egen professionella identitet.
 • Vårens Lions Quest kurs hålls 16 – 17.3.2020. Nu har redan ett tjugotal ivriga deltagare anmält sig till kursen.

  Ett stort tack till A-distriktet för ett gott arbete för dagens barn och ungdomar.

  Tack, Quest ordförande
  Virpi Lukkarla


   

   


   Ladda ner och skriv ut brevet här.:

  PDF ikoni

   

   

  HelpLinkki

  Facebook A-piiri