Lions-Piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Kohdataan, toimitaan ja viihdytään - Träffas, agerar och trivs

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

107 a logo ei varjoa

Berätta om vår service - Kerro palvelustamme

 

 

lionlogo 2c Eivarjoa

Anvisningar för klubbverksamhet

Då jag för tre veckor sedan skrev det föregående brevet visste jag inte vilken Svart Svan som skulle slå sig ner i vårt samhälle. Med det menar jag den allvarliga Corona-epidemin som nu påverkar oss alla.

Jag har under den senaste veckan, varje dag, varit med om att verkställa de begränsningsbeslut som regionförvaltningsverket har utfärdat. Enligt min uppfattning känner jag bra till såväl den allmänna situationen som de uppgjorda prognoserna.

Därför vill jag understryka .

Lyssna till myndigheterna och följ alla bestämmelser och rekommendationer.

Nu ber jag er att begrunda: ”Är det just nu den bästa tjänsten för vårt samhälle att vi så mycket som möjligt stannar hemma och att vi undviker fysisk beröring med andra människor? Enligt min åsikt så hindrar det inte att man levererar en butikskasse till grannen eller medmänsklig närhet.”

 
Jag har på distriktsnivå gjort ett tungt beslut att tillsvidare ställa in distriktets tillställningar. Jag vet inte heller ännu när eller hur vi ordnar distriktets årsmöte.

Jag vet att man i många klubbar har funderat på hur man ordnar med valmötet i april och möjligheterna för lionsmedlemmarna att träffas. I det här ärendet är min rekommendation till klubbarnas styrelser entydig.

Ställ in era redan sammankallade möten, skjut fram dem eller håll dem endast som e-postmöten eller postval. Ordna helst era möten först då när situationen gör det möjligt. Man är i färd med att sammanställa direktiv för distriktet för att använda sig av de tillvägagångssätt som här nämns.

På frågan: ”Rekommenderade distriktsguvernören nyss att man bryter mot vår förenings stadga?”, är mitt svar Ja.

Håll er friska, ta hand om era närmaste och var i kontakt med varandra per telefon och e-post.

Heikki Mäki


 


 Lataa tulostettava versio kirjeestä:

PDF ikoni

 

 

HelpLinkki

Facebook A-piiri