Lions Clubs International - Piiri 107-A

Hauskasti eteenpäin - Roligt framåt

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Frågeblankett till medlemmar som avgått

Här kan du ladda ner PDF-blanketten. Du kan skriva ut den och sända den i kuvert till medlemmen som avgått eller alternativt sända den med e-post. I blanketten finns för mottagaren anvisningar gällande returneringen.

PDF ikoni

Här kan du ladda ner Word-blanketten som du kan sända med e-post till medlemmen som avgått. Man kan fylla i blanketten med Word och sända den vidare med e-post enligt anvisningarna.

Word ikoni

VikingIkoni

HelpLinkki

Länkar

Facebook A-piiri