Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Merkityksellistä auttamista - Betydande hjälp

KlubienTapahtumatWebinaarilinkki

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Lejonrum-meddelande 8 - 8.12.2021

 

 

 

 

Klubbarnas i A-distriktet gemensamma projekt är nu slutfört. Fyrsjukhusets Lejonrum är nu möblerade och utrymmena tas i bruk i februari 2022.

An den summa på 50 000 € som man i projektet har samlat in räcker, förutom till Lejonrummens inredning och underhåll, även till att förbättra annat som gäller ÅUCS barnpatienternas och deras föräldrars trivsel.

I distriktstidningen Jalopeura 2022, som utkommer i början av året, kommer det att finnas ett fotoreportage

 
om Lejonrummen då det inte är möjligt att göra besök för att bekanta sig med dem.

Namnen på alla som deltagit i förverkligandet av projektet finns noterade på en donationstavla som är pla-cerad i anslutning till rummen.

Behovet att stöda ÅUCS upphör inte med detta och för tillfället finns det på gång ett skilt projekt för att stöda forskningen gällande barncancer.


 

God jul och ett gott nytt år 2022!

Lejonrumkommittén

 

 

PDF ikoni


 

Leijonrum-info 6 - 14.1.2019

Slutspurt för Lejonrum-projektet!

Enligt rådande läge kommer redan namnen på 69 klubbar att förevigas på den hederstavla som kommer att sättas upp på väggen till Lejonrummet på ÅUCS barnsjukhus. Dessa klubbar har tillsammans donerat 35 478 €. Förträffligt!

Projekttiden går ut 30.6.2019 och tills dess kan klubbarna göra donationer och köpa pins.

Donationer och köp av pins gör man på A-distriktets webbplats via Lejonrum nätbutiken:
www.lions-piiri107a.fi/sv/aucs-lejonrum/logga-in-pa-nattbutiken

 
Användarnamnet och lösenordet finns i epost, som har skickats till klubbens epost-adress.

Projektets avslutningsseminarium hålls på ÅUCS i Risto Lahesmaa -salen tisdag 21.5.2019 kl. 17.30–20.00. Inbjudan till seminariet sänds separat. Alla lion och partner är välkomna.

ÅUCS T3-sjukhuset kommer, enligt den information som nu finns, att stå färdigt år 2021 då även hederstavlan offentliggörs.

Tack till alla som redan deltagit i projektet!


 

En god början på lionsåret 2019 önskar

Lejonrum-kommittén 

Leijonrum-info 5 - 20.8.2018

Lejonrum-projektets fantastiska framgång fortsätter!

Den andra perioden 2018-2019 i vårt distrikts Lejonrum-projekt har inletts. Intäkterna under den första perioden var otroliga 34 301,57 € (15.8.2018). Under den pågående perioden har vi alltså ännu en möjlighet att donera pengar eller skaffa pins via nätbutiken på distriktets webbsida.

Direktiv för att informera om projektet hittar man på distriktets webbsida och där på ÅUCS-Lejonrum. Där hittar man även en modell på diplom som man kan beställa för att överlämna till klubbarnas samarbetspartner.

I maj 2019 ordnas tillsammans med ÅUCS projektets avslutningsseminarium där man offentliggör projektets

 
intäkter och där man berättar om hur byggnadsprojektet framskrider. Inbjudan och närmare uppgifter om seminariet sänds senare. ÅUCS T3-sjukhuset kommer, enligt den information som nu finns, att stå färdigt år 2021.

Kommittén har som förstärkning kallat in 2:a vice distriktsguvernören Markku Karlsson som fungerar som guvernörsteamets kontaktperson.

Tack till de klubbar som redan deltagit och till de som i fortsättningen kommer att göra det!


 

Med varma sensommarhälsningar

Lejonrum-kommittén

Ladda PDF och skriv ut:

pdf page

 

Leijonrum-info 4 - 20.3.2018

Lejonrum-projektet får massvis med tack och lovord från alla håll, från förbundet och från andra distrikt. Tacken och lovorden är framför allt alla A-distriktets klubbars förtjänst!

I nätbutiken börjat det vara brist på Lejonrummens försäljningsartiklar. I början sattes dessa produkter på nätbutikens hyllor för att klubbarna skulle få en uppfattning om hurudana produkter man behöver för föräldrarummen.

Då projektet inleddes satte man som mål för donationerna försiktiga 30 000 € som ändå var mera än vad man visste att man skulle nå upp till med nätbutikens försäljningsartiklar. Nu i mars 2018 har man redan aningen överskridit målet på 30 000 € då man räknar med överskottsmedel från årsmötet 2016 som har donerats till projektet. Dessa 30 000 euron var alltså målet som man hat tillstånd att överskrida!

Vi har kvar av projekttiden ända fram till slutet av juni 2019. Kommittén har därför beslutat lägga till i nätbutiken summor som man kan donera. Dessa 50 €, 100 €, 200 €, 500 € och 1000 € stora summor kan man kombinera så att alla klubbar som vill delta kan göra det med en summa som man anser lämplig.

Då vi gjorde upp nätbutikens produktlista visste vi inte exakt vilka produkter man behövde för föräldrarummen och man kommer troligtvis att skaffa produkter utöver de som nu har saluförts.

 
Den del av de insamlade medlen som blir över då man inrett föräldrarummen, används också för att främja trivseln på barn- och ungdomskliniken samt för att förebygga marginalisering av barnpatienter. För alla de anskaffningar som placeras på annat ställe i T3-sjukhuset än i föräldrarummen kommer kommittén att inhämta distriktsstyrelsens godkännande innan anskaffningen görs. Anskaffningar med dessa medel görs möjligtvis redan före T3-sjukhuset blir färdigt och även efter ibruktagandet alltid då behov föreligger och så långt som projektets medel räcker till.

Det är helt otroligt hur bra klubbarna i vårt distrikt har tagit emot projektet! Ett stort tack till er alla! Namnet på varje klubb, som under projekttiden donerat medel, kommer att sättas upp på en donatorstavla i de gemensamma utrymmena som hör till Lejonrummen.

Trots att föräldrarummens försäljningsartiklar börjar ta slut, finns det ännu en stor mängd pins att få!


Lejonrum-kommittén

Ladda PDF och skriv ut:

pdf page


 

Lejonrum-info 3 - 16.1.2018

Vårt gemensamma Lejonrumprojekt framskrider bra!

Under den här och följande period ordnar A-distriktet inom sitt område en aktivitet vars mål är att inreda föräldrarummet på barn- och ungdomskliniken vid ÅUCS nya T3-sjukhus. Såväl distriktets klubbar som enskilda lion kan ge donationer.

Projektet har fått donationer från klubbarna i en jämn ström och enligt den rapport som A-distriktets kassör Reijo Vaura har gjort upp 15.1.2018 har det samlats medel på nätbutiken till en summa på 13 139 €. Det här är redan nu 43,8, % av det uppställda målet på 30 000 €!

Till dags dato har man sålt 531 pins. Den här gemensamma aktiviteten är så viktig för lionen i A-distriktet att pinsen borde synas på allas bröst. Det här har man också beaktat då man skaffat pinsen. De fås från nätbutiken och klubbarna kan använda sina aktivitetsmedel för detta.

För det här projektet använder man även de överskottsmedel som klubbarna donerat i samband med årsmötet i Åbo 2016. Det uppställda målet på 30 000 € kan man så klart överskrida. Man har också meddelat ÅUCS att vi gärna under den pågående perioden och följande tar emot förslag på även andra anskaffningar som är nödvändiga för barnpatienternas trivsel och där finansieringen inte ännu är ordnad. Dessa möjliga tilläggsanskaffningar sätts i sinom tid ut i nätbutiken.

Varje klubb som gjort en donation får en platta försedd med klubbens namn på en tavla som sätts upp i föräldrarummens gemensamma utrymme.


En god början på året 2018!

”Naturligt tillsammans”, Lejonrum-kommittén

 

PS. På distriktets sidor finns rum för gruppfoton där alla medlemmar i din klubb bär en Lejonrum-pins.

 

Ladda PDF och skriv ut:

pdf page


Leijonahuone-tiedote 2 - 10.11.2017

Lähetetty klubien osoitteisiin.

”Leijonahuoneen verkkokaupassa melkoinen kuhina!

Kuukausi on nyt kulunut siitä kun kauppa avattiin lahjoituksia (kalusteet ja osuudet) ja pinssihankintoja varten. Tänä aikana on tullut piirin klubeilta päätöksiä osallistua yhteiseen projektiin tasaiseen tahtiin. Jo 39 klubia on lähtenyt mukaan ja verkkokaupan, sekä pinssien käteismyynnin kautta on saatu kokoon n. 6500 € sisältäen pienempiä ja vähän isompia lahjoituksia.

Jokainen lahjoituksen tehnyt klubi saa nimellään varustetun laatan vanhempainhuoneiden yhteisessä käytössä olevaan tilaan sijoitettavaan tauluun.

Tavoitteenahan on kerätä 30 000 € ja aikaa on vielä ensi kausikin (2018-2019). Jos siis tulee pulaa avustuskohteista, niin ainakaan aika ei estä tekemästä useampiakin lahjoituksia tähän tarkoitukseen.

 
Kerromme hankkeen etenemisestä säännöllisin väliajoin, seuraavaksi vuoden vaihteen jälkeen.

Kaupasta löytyy vielä runsaasti niin ”myymättömiä” kalusteita ja osuuksia kuin pinssejäkin.

Terveisin

Leijonahuone-toimikunta”

 


Leijonahuone-tiedote 1 - 19.9.2017

Hyvät klubinne presidentti, sihteeri ja rahastonhoitaja!

Oheisena sähköisesti esite, jonka painettu versio tullaan toimittamaan kaikille klubeille edelleen jäsenille jaettavaksi vuosikirjojen jaon yhteydessä. Esitteestä löytyy kaikki oleellinen, mutta koska siitä pyrittiin tekemään koko hankkeen keston ajan (kaudet 2017-2018 ja 2018-2019) ajan tasalla oleva, niin muutama tärkeä asia vielä tiedoksenne.


Lahjoitus -sivulle nettikauppaan pääsee käsiksi käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Nettikauppa avautuu Lions-liiton Hyvän Päivänä 8.10.2017 ja ko. tunnukset toimitetaan teille ennen tätä. Piirin sivuilla oleva ”Tietoa Leijonahuone -projektista” -sivu tulee olemaan samoin valmis 8.10. mennessä. Nettikauppa on suojattu salasanoin, koska VAIN A-piirin klubit voivat osallistua hankkeeseen, eivät ulkopuoliset tahot. Emme ole hankkineet erillistä keräyslupaa, vaan klubi antaa tukensa muista aktiviteeteistaan hankkimillaan varoilla osoittaen ne nuorisotyölle. Salasanat toimitetaan vain teille kolmelle, jotta voitte käydä kaupassa katsomassa siellä olevaa tarjontaa, mutta toivomme että hankinnat tapahtuvat aikanaan rahastonhoitajanne toimesta.

Hyvään Leijona-tapaan olemme myös teettäneet hankkeelle pinssejä, á 5 €, ja toiveemme on että kukin klubi hankkisi yhteistilauksena sellaisen jokaiselle jäsenelleen. Pinssejä voi tilata samoin nettikaupasta.

 
Jos teillä herää mitä tahansa hankkeeseen liittyvää kysyttävää, niin pyydän lähettämään ne sähköpostitse allekirjoittaneelle. Vastaan kysyjälle henkilökohtaisesti ja lisäksi liitämme ne kysymyksiä ja vastauksia -osioksi ”Tietoa Leijonahuone -projektista” -sivulle.

Toiveen lahjoituskohteesta saimme TYKSiläisiltä itseltään! Uudessa rakenteilla olevassa sairaalassa on rahavaroja koneille laitteille ja ”seinille”, muttei niinkään viihtyvyyteen ja siksi he esittivätkin meille toiveen nyt kohteena olevien tilojen sisustamisesta.

Leijonahuone-toimikunnan puolesta

Kimmo Lang

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lataa esite.


TyksPiirustusLogo200

HelpLinkki

Länkar

 APiirinVuosikokousVK2024LinkkiPalkki

2014 04 25 SLL palkkiLCI barLCIF linkkiLionsnätbutik

Mylci

Jasenrekisteri

Arne Ritari linkkiLeotPalkki

Jalopeura linkki

MediakorttiSopimusLinkkipalkki

Facebook A-piiri