Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Merkityksellistä auttamista - Betydande hjälp

KlubienTapahtumatWebinaarilinkki

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Lions terminologi

8546741Lionskieli sisältää erinäisen määrän eri lyhenteitä. Koska keskustelussa ne vilisevät usein, ei mukana pysyminen ole helppoa ilman tietoa niiden merkityksestä. Alla yleisimmät lyhenteet on koottu yhteen taulukkoon.

 

 

 

Förkortning
Betydelse På svenska
IP International President Internationella Presidenten
IPIP Immediate Past International President  
PIP Past International President  
2VP 2 International Vice President 2 Internationella vicepresidenten
ID International Director Medlem av internationella styrelsen
PID Past International Director  
ID-e International Director Elect  
DG District Governor Distriktsguvernör
DG-e District Governor Elect Piirikuvernöörielekti, -ehdokas
IPDG Immediate Past District Governor Föregående distriktsguvernör
PDG Past District Governor Förutvarande distriktsguvernör
1VDG 1 Vice District Governor Första vicedistriktsguvernör
2VDG 2 Vice District Governor Andra vicedistriktsguvernnör
CS Cabinet Secretary Distriktssekreterare
CT Cabinet Treasurer Distriktets kassaförvaltare
RC Region Chairperson Regionordförande
ZC Zone Chairperson Zonordförande
DC District Chairperson Orgförande för en distriktskommitté
Pres Club President Klubbens president
CC Council Chairperson Förbundets ordförande
VCC Vice Council Chairperson Förbundets viceordrörande
IPCC Immediate Past Council Chairperson Förbundets föregående ordförande
PCC Past Council Chairperson Förbundets förutvarande ordförande
GS General Secretary Förbundets generalsecreterare
KVN/GR Council of Governors Guvernörsråd
PNAT District Governor's Advisory Committee  
YCED Youth Camp and Exchange Director  
YC Youth Exchange Chairperson  
LQ Lions Quest Lions Quest
LQ-CD Lions Quest Country Director  
MD Multiple District Multipeldistrikt
IR International Relations Internationella relationer
IRC International Relations Chairperson  
PRC Public Relations Chairperson  
GLT Global Leadership Team  
GMT Global Membership Team  
Leo   Lions ungdomsorganisation
LeoD Leo Director  
LeoC Leo Chairperson  
EF Europa Forum  
NSR Nordiska samarbetsrådet  
MJF Melvin Jones Fellowship Melvin Jones -medlemskap
ARS   Arne Ritari -Stiftelsen
LCIF Lions Clubs International Foundation Internationella fonden
Convention   Internationella årsmötet

 

Tulostettava sanasto, jossa englanninkielinen lyhenne, sen merkitys ja suomalainen vastine.

HelpLinkki

Länkar

 APiirinVuosikokousVK2024LinkkiPalkki

2014 04 25 SLL palkkiLCI barLCIF linkkiLionsnätbutik

Mylci

Jasenrekisteri

Arne Ritari linkkiLeotPalkki

Jalopeura linkki

MediakorttiSopimusLinkkipalkki

Facebook A-piiri