Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Merkityksellistä auttamista - Betydande hjälp

KlubienTapahtumatWebinaarilinkki

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Kestävän kehityksen tavoitteet

Miljöfrågorna är en del av hållbar utveckling och de har starkt kommit fram i många länder. För att lösa miljökrisen och dess olika dimensioner har det uppsatts många mål på såväl nationell som internationell nivå. Internationella avtal är bl a på FN nivå i Paris antaget
 
klimatmål och Agenda 2030. Dessa två bildar den verksamhetsram som möjliggör en ny utveckling i världen: ekonomisk tillväxt som är socialt rättvis och ekologiskt hållbar. Agenda 2030 eftersträvar hållbar utveckling såväl för ekonomi, människors välmående som miljön.

Målen för hållbar utveckling är totalt 17.

 

KestävänKehityksenTavoitteet

 

Finland har varit en föregångare i att implementera Agenda 2030. Många företag i Finland har redan satt in av dessa delmål i sina egna mål.

Situationen i miljön är för närvarande redan mål för många utmaningar. En tredje del av jordklotet används för jordbruk och varannan sekund försvinner skog med en areal som en fotbollsplan. Vi behöver förbättra produktionen: minska användningen av råämnen och utsläpp,

 
få en hållbar användning av naturresurser, betydligt öka förnybar energi och effektiva produktionskedjor. Likaledes bör vi få förnuftigare konsumtion.

Tarja Halonen och Aleksi Neuvonen har skrivit, att hållbar utveckling inte enbart kan uppnås genom samarbete mellan staterna, utan för förändringen behövs insatser av många aktörer och samarbete. Här kan vi Lion till exempel göra mycket gott på olika sätt.


 

HelpLinkki

Länkar

 APiirinVuosikokousVK2024LinkkiPalkki

2014 04 25 SLL palkkiLCI barLCIF linkkiLionsnätbutik

Mylci

Jasenrekisteri

Arne Ritari linkkiLeotPalkki

Jalopeura linkki

MediakorttiSopimusLinkkipalkki

Facebook A-piiri