Lions Clubs International - Piiri 107-A

Kohdataan, toimitaan ja viihdytään - Träffas, agerar och trivs

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

 

Kommande skolningar och bjudningar


2021-02-20 Piirihallituksen 3. kokous - Turun kristillinen opisto (etäkokous, paikalla ennalta sovitut henkilöt)
Ohje Teams-kokoukseen
 Liittyminen etäkokoukseen

 

Tidigare händelser


2020-11-14 Piirihallituksen 2. kokous - Turun kristillinen opisto
2020-09-19 Distriktsstyrelsens 1. möte - Uusikaupunki
2020-08-22 Andra delen av LCI:s distrikt 107-A:s årsmöte perioden 2019-2020, Statens ämbetshus, Självständighetsplan 2, Åbo
2020-08-22 Get-Together, Valtion virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2, Turku (för distriktsstyrelsens medlemmar)
2020-08-18 Klubbfunktionärsutbildning
2020-08-17 Utbildning av regionordf, zonordf  och kommittéordf

 

 

Svenska

HelpLinkki

Länkar

Facebook A-piiri