Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Merkityksellistä auttamista - Betydande hjälp

KlubienTapahtumatWebinaarilinkki

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Ärade klubbar i vårt distrikt!

klubeille1Nuförtiden, då internationalisering är en allt mer växande trend, är Lions´ungdomsutbyte en verksamhet mer värderad än förut.

Det är skäl att observera, att en del av ungdomarna har en möjlighet att bli internationella, men för mindre bemedlade unga är utbyteserfarenheten en unik möjlighet. Jag hoppas att ni tar denna sak i beaktande i er egen ansökningsprocess och vid beviljande av resebidrag.

A-distriktet har redan i många år gjort ett fint arbete

inom ungdomsutbytet som det aktivaste ungdomsutbytesdistriktet i vårt land.

 
Målsättningen är fortfarande densamma men för att förverkliga den behöver jag hjälp av aktiva klubbar. Jag hoppas att möjligast många klubbar också i år tar ungdomsutbytet som sin aktivitet och gör detta viktiga arbete. Jag tror att med detta arbete kan vi också i framtiden inverka positivt på medlemsutvecklingen för den finländska Lions- verksamheten.

På dessa sidor hittar ni material, som hjälper er i denna verksamhet. Jag försöker hålla sidorna aktuella och uppdatera dem med den nyaste informationen. Men om ni observerar brister el något att utveckla så ta modigt kontakt med mig. Det är också viktigt att jag alltid har information om klubbens utbytesombud så att också en brådskande information kommer fram utan fördröjning.

Läs dessa sidor omsorgsfullt. Om ni har frågor så svarar jag gärna och är till hjälp i varje situation.

Tack för att ni gör ett fint arbete tillsammans med mig!

Ari Lindell

YEC Australien, Nya Zeeland, England och Irland

Länkar till bilagorna:

Hakulomake

Ansökningsblankett

01 Direktiv för klubbens ungdomsutbytesombud


 

HelpLinkki

Länkar

 APiirinVuosikokousVK2024LinkkiPalkki

2014 04 25 SLL palkkiLCI barLCIF linkkiLionsnätbutik

Mylci

Jasenrekisteri

Arne Ritari linkkiLeotPalkki

Jalopeura linkki

MediakorttiSopimusLinkkipalkki

Facebook A-piiri