Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Merkityksellistä auttamista - Betydande hjälp

KlubienTapahtumatWebinaarilinkki

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

 

vaihtoon1På denna sida hittar du all grundinfo om ungdomsutbytet ur den sökandes synvinkel. Var god och bekanta dig grundligt med sidorna. Ifall du har frågor så ta modigt kontakt med antingen din klubbs utbytesombud eller, ifall du inte ännu har en sådan klubb, direkt med distriktets utbytesombud.

Att hitta en sändande klubb och klubbens uppgifter
För utbytet svarar alltid en lions-klubb. Den sändande klubbens uppgift är att hitta ungdomar för utbytet och att vägleda dem i ansökningsskedet före resan. Sedan en ungdom godkänts till utbytet kan klubben presentera lionsverksamheten allmänt för denna och försäkra sig om att ungdomen har kunskaper om Finland och hemtrakten. En ungdom på väg i utbyte är den sändande klubbens och Finlands ”representant”. De flesta ungdomar får presentera sitt hemland och sin hemtrakt samt dessas lions-verksamhet i destinationslandets lions-klubbar el åtminstone på lägrens landspresentationer. Lions-klubbarna börjar i slutet oktober söka efter ungdomar intresserade av ungdomsutbyt.

Klubbarna har olika sätt att meddela om ansökan bl a i tidningar, på skolornas anslagstavlor och på nätet. Håll alltså ögon och öron öppna och ta vid behov kontakt med en lokal Lions-klubb om du vill delta i utbytet.

Klubbarna besluter själva om de deltar i utbytet och vem som i så fall väljs till detta (Youth Exchange Student = YES). Alla klubbar sänder alltså inte ut ungdomar och alla ungdomar får inte en möjlighet att resa ut. Om du har svårt att hitta en sändande klubb kan du ta kontakt med distriktets ungdomsutbytes-ombud.

Klubbarna besluter också individuellt om storleken på resebidraget dvs diskutera alltid med klubben om kostnadsfördelningen. En Lions ungdomsutbytesresa bekostas inte automatiskt helt och hållet av klubben.

 

Ansökningarna och tidtabellen

Då en sponsorklubb har hittats hjälper dess utbytesombud själv till med ansökningsproceduren. Se också nere på sidan ”Hakuohje nuorelle / Ansökningsanvisningar för ungdomen”. Ansökningsblanketten kan laddas ner från dessa sidor, punkten: Länkar och blanketter > Ansökningsblankett 2018. Fyll i ansökningsblanketten i samarbete med din klubbs bytesombud.

Den ungdom som väljs skall uppfylla följande kriterier:

Ungdomen måste fylla 16 år senast året före utbytet och han/hon får fylla högst 21 år under utbytesåret. Från dessa gränser finns några undantag i vissa destinationsländer (se Länkar och blanketter > Begränsningar i destinationsländerna)

  • Han/hon skall kunna engelska el destinationslandets språk åtminstone tillfredsställande.
  • Han/hon skall vara anpassningsbar, sällskaplig och öppen samt motiverad att delta i utbytet.
  • Han/hon skall delta i info-tillfällen som distriktet och klubben ordnar.
  • Han/hon måste förbinda sig att följa reglerna för ungdomsutbytet och givna direktiv.

Lionsfamiljernas ungdomar, leos (Lions´ ungdomsförbund) och andra ungdomar är i jämbördig ställning vid ansökan till utbytet. Till en Lionsfamiljs ungdom kan inte ges bidrag från aktivitetskontot.

En plats till ett önskat el till ett annat särskilt
överenskommet destinationsland klarnar normalt i slutet på februari. Därefter måste ungdomen förbinda sig att göra resan, den kan inte annuleras utan giltig orsak.

På våren hålls ett info-tillfälle för ungdomarna, deras föräldrar och klubbarna utbytesombud. Detta tillfälle är obligatoriskt för ungdomarna och där delas ut material för resan. För de som reser på utbyte till Japan ordnas ytterligare ett eget, obligatoriskt info-tillfälle i början av juni.

Det egentliga utbytet sker till största delen mellan mitten av juli och mitten av augusti.

Länkar till bilagorna:

Ansökningblankett


 

HelpLinkki

Länkar

 APiirinVuosikokousVK2024LinkkiPalkki

2014 04 25 SLL palkkiLCI barLCIF linkkiLionsnätbutik

Mylci

Jasenrekisteri

Arne Ritari linkkiLeotPalkki

Jalopeura linkki

MediakorttiSopimusLinkkipalkki

Facebook A-piiri